Home

Achtergrond 492 x bekeken

Doe maar 494 ton varkensmest

1. Eerst een analyse van het bedrijf: het voldoet niet aan de eisen voor derogatie. Het heeft namelijk 57% akkerbouw en 43% grasland. (deze procenten zijn afgerond). Het voldoet dus niet aan de eis van 70% grasland.
De totale N-productie is 8.687kg N. De totale gebruiksnorm dierlijk is 70ha x 170kg N per ha is 11.900 kg N. Er kan dus nog aangevoerd worden 11.900kg – 8.687kg = 3.213kg N.

Voor P205 geldt hetzelfde. De productie van het eigen vee is 3.074 kg P205. Aangevoerd worden 6.550 – 3.074 = 3.476 kg P205.
De gemiddelde analyse van rundveedrijfmest is 4,5kg N en 1,5 kg P205 per ton, dus aan te voeren is 714 ton rundveedrijfmest.
De gemiddelde analyse van vleesvarkensmest is 6,5 kg N en 4,5kg P205, dus aan te voeren 494 ton drijfmest van vleesvarkens.

2. Mijn voorkeur gaat uit naar varkensmest, want daar zitten meer sporenelementen in en heeft daardoor dus een gunstiger effect op de gewassen. En rundveemest heeft een grotere kans op insleep van onkruid zaden.

(met dank aan Jan & Frits)

Of registreer je om te kunnen reageren.