Home

Achtergrond 236 x bekeken

Da's pas dynamiek

Het quotum is een vertrouwde basis in de melkveesector. Door vraag en aanbod is het quotum jarenlang van waarde geweest. Het was dé beperkende factor in melkproductie, als je meer wilt produceren moet je quotum kopen, zo luidt de strategie. Binnen de EU wordt echter aan de poten van het quotum gezaagd, waarschijnlijk wordt het quotum vanaf 2015 afgeschaft. Wat gaat er veranderen en hoe kun je daar op anticiperen als ondernemer. Dit is een enorm vraagstuk. Toch ga ik een paar punten die van belang zijn behandelen.

Op dit moment vormen de geleverde kilo’s vet een beperkende factor met betrekking tot de productie. De vet-eiwit verhouding is essentieel voor uitgebalanceerde prestaties met een hoog rendement. Wanneer de quotering verdwijnt zal de waardering van vet minder van belang zijn.

Drukken financiering: aflossen versus intensiveren

De financiering per kilo melk is onder het quoteringssysteem eigenlijk alleen te beïnvloeden door af te lossen. In een markt zonder quotering is de financiering te drukken door een hogere productie te creëren. Daarmee dalen de financieringslasten per kilo melk. Dit geldt ook voor de kosten. De vaste kosten op het bedrijf omgerekend per kilo melk dalen bij een hogere productie.

Enkele beperkende factoren voor groei van productie zonder quotering zijn mestafzet en aankoop van kracht- en ruwvoer. Mestafzet is in de afgelopen jaren een beperkende factor geworden voor de groei van bedrijven in verschillende sectoren. Bij een onbeperkte groei van productie kan mestafzet een schaduw werpen over het rendement. Vooral mestafzet in combinatie met aankoop van ruwvoer bieden weinig perspectief voor een goed rendement. Tot op heden is de trend geweest om kritisch de kostprijs op het bedrijf kritisch te volgen, waarschijnlijk zal de strategie in de toekomst gericht zijn op het behalen van de meest grote marge.

Inspelen op veel meer marktwerking

Marktwerking heeft weinig bedreiging gevormd voor de melkveehouderij tot nu toe. De opbrengsten van melk fluctueerden tot voorkort niet, voerprijzen waren tot voorheen redelijk constant te noemen. Toch is de verwachting dat de melkveehouderij terecht komt in een meer beweeglijke markt waarin opbrengsten kunnen fluctueren. Wees daar als ondernemer op voorbereid.

Voor veel bedrijven wordt de factor arbeid een probleem, in combinatie met arbeidskosten en efficiëntie kan de factor arbeid de ontwikkelingen op een bedrijf doen bevriezen. Zie de discussie van maandag, wel of geen werknemer, of misschien toch een robot. Optimalisatie van arbeidsefficiëntie is een vereiste wanneer een ondernemer met een bedrijf de grens van zijn kunnen op wil zoeken.

Gezien de hoge prijzen van gebruiksvee is het raadzaam aandacht te besteden aan het vervangingspercentage en de vruchtbaarheid van de veestapel. Wanneer het systeem van quotering wordt verlaten zal de vraag naar gebruiksvee alleen maar toenemen.

Sinds de invoering van het nieuwe mestbeleid is er voor melkveehouders de mogelijkheid deel te nemen aan de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Door middel van de BEX worden de mineralenstromen binnen het bedrijf inzichtelijk gemaakt. Voor veel bedrijven biedt deze systematiek meer mogelijkheden voor de plaatsing van mest op eigen grond. Het typeert de echte ondernemer hiermee aan de slag te gaan!

Of registreer je om te kunnen reageren.