Home

Achtergrond 244 x bekeken

Braak versus afval

a. Is er een mogelijkheid om op grote schaal groene energie te produceren zonder dat dat in concurrentie treedt met de voedselvoorziening?
Ja, dat kan. Als de braakregeling vervalt, kan die 10 % aan braakgrond ingevuld worden door energiemaisteelten zonder dat dit concurreert met voedselproductie.
In de Europese Unie ligt 1 miljoen ha braak! Die kan dus ingevuld worden door energiemais. Een ha energiemais produceert tussen de 10.000 en 15.000 m3 biogas. Een m3 biogas heeft dezelfde energiewaarde als 2/3 m3 aardgas, dus spreek je over ongeveer 10 miljard kuub aardgasequivalent, ongeveer eenderde van het totale Nederlandse gasverbruik.
Een andere optie is vergroting van het beteelde oppervlak. De huidige landbouwarealen in de wereld zijn te beperkt om volledig in onze voedsel en energiebehoefte te voorzien. Dus er moet meer “grond” geschikt gemaakt worden voor landbouw. Dit gaat ten koste van de huidige natuur of er zou bijvoorbeeld woestijn geschikt gemaakt moeten worden. Of… we zoeken het op zee.

b.Vormen de reststoffen van bv de bakkerij - industrie een mogelijke bron van groene energie?
Nee. Productie van energie uit reststoffen levert wel energie op, maar dit valt niet zozeer onder groene energie. Deze mogelijke bron wordt naar voren geschoven omdat Nederland een grote verwerkende industie heeft (met veel afval / resten) bv zetmeel en suikers uit de broodindustrie. Maar energiemais is 7 keer groener dan afvalproducten omdat de transportkosten en productiekosten om dat brood te maken, en de hoeveelheid energie die dat vraagt, vele malen groter zijn dan bij de productie van energiemais. Er zitten te veel energievretende schakels tussen!
Vergelijk de keten akkerbouwer - transport - bakkerij-industrie - transport - vergistingsbedrijf ( dit is een voorbeeld van de keten met restproducten ) met die van akkerbouwer - transport - vergistingsbedrijf (dit is een voorbeeld met energiemais).

Of registreer je om te kunnen reageren.