Home

Achtergrond

Boomkwekers Boxtel tegen bestemmingsplan

Boomkwekers uit Boxtel hebben samen met de afdeling Boxtel-Liempde van ZLTO de Raad van State gevraagd de provinciale goedkeuring van het Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel 2006 te schorsen.

Kwekers vrezen vergaande beperking voor de boomteelt. De kwekers zijn ook tegen het voorstel voor een stelsel van aanlegvergunningen die de noodzakelijke teeltwisseling problematisch maken, en het omzetten van grasland in grond voor boomteelt bemoeilijken.

De aanlegvergunning is straks nodig om op grond met landschappelijke of cultuurhistorische waarde bomen te mogen planten of rooien. De gemeente Boxtel vreest namelijk dat de boomteelt schade berokkent aan archeologisch erfgoed. Volgens de gemachtigde van de boomkwekers zijn de gevolgen minder groot zijn dan gevreesd: "Een goede archeologische erfgoedzorg is prima te combineren met de teelt van bomen en graszoden."

Ook belemmert het bestemmingsplan alle mogelijke teeltondersteunende voorzieningen, waaronder containervelden. Binnen enkele weken wordt bekend of de rechter het besluit van de provincie Noord-Brabant zal schorsen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.