Home

Achtergrond 254 x bekeken

Boeren, burgers, buitenlui

Meer dieren, grotere arealen. De kans op tegenslagen groeit. Deze laatste vraag van de week laat ons stilstaan bij de risico’s van het verdubbelen van je bedrijf. We kunnen kiezen uit drie factoren:

A verandering van het klimaat;
B collega’s die hun zaakjes niet goed op orde hebben;
C omvang van het bedrijf.

De eerste keuze is de verandering van het klimaat. Dit zie ik niet als een bedreigende factor. Het klimaat veranderd in een langzaam tempo. Gewassen kunnen zich hieraan aan passen of aangepast worden. Daarbij kan de agrariër altijd kiezen voor een ander, beter bij het klimaat passend gewas.
De nieuwe ziekteverwekkers die ontstaan door een veranderend klimaat vormen een probleem voor iedereen. Er zal dan dus snel een oplossing voor gezocht moeten en kunnen worden.
Met betrekking tot mijn eigen bedrijf zie ik ook geen problemen. Als het klimaat extreem veranderd, kunnen stalsystemen aangepast worden om het stalklimaat goed te managen.

Collega’s zijn wel een risico

De tweede optie zijn collega agrariërs. Zij kunnen hun eigen zaakjes onvoldoende op orde hebben en op die manier kan een epidemie ontstaan. Dit zie ik wel als een eventueel risico. Ook in de varkenssector is dit een risicofactor. Mensen die hun hygiëne niet op orde hebben en zich niet goed aan de regels houden, lopen de verhoogde kans op een gevaarlijke ziekte. Eenmaal een gevaarlijke ziekte onder de leden, dan is de kans groot dat die zich verspreidt. Hierdoor zouden vele mensen in de problemen kunnen raken. En met een groot bedrijf ben je dan ook meteen dubbel zo kwetsbaar. Dit geldt ook voor alle sectoren.

Risico’s door schaalvergroting zijn te managen

De derde optie is het risico van de omvang van je eigen bedrijf. De monitoring van processen zou lastiger kunnen zijn en heb je dus meer kans op problemen. Dit vind ik absoluut niet een van de grootste risico’s! Een goede ondernemer heeft zijn zaken op orde en blijft overzicht houden. Als je geen overzicht meer kunt houden, betekent dit dat je eerst daaraan moet werken, voordat je weer uit kunt breiden. Een goede ondernemer hoort ook goed personeel te hebben en zijn personeel op de juiste manier te behandelen. Je personeel moet voor je willen werken met plezier, anders zien ze problemen niet ook als hun probleem, maar alleen als jouw eigen probleem.

De maatschappij is de grootste bedreiging

Ik zou graag nog 1 optie aan de drie antwoorden toe willen voegen, namelijk de maatschappij. Ik zie de maatschappij als een van de grootste bedreigingen voor agrarische bedrijven die, in Nederland, hun bedrijf willen gaan verdubbelen. Althans, mits er niet goed gecommuniceerd wordt! Als de maatschappij, (zowel lokaal, regionaal of landelijk), zich tegen grote bedrijven keert en er hierdoor geen draagvlak meer is voor grote bedrijven, dan hebben we een groot probleem. Denk maar eens aan de tegenstand die bedrijven die uit willen gaan breiden kunnen ondervinden door een omgeving die absoluut geen ‘mega-bedrijf’ in hun achtertuin willen.
Grote bedrijven kunnen dan wel produceren voor een wereldmarkt, en dus ook voldoende afzet hebben van hun producten. Het blijft een feit dat zij ervoor gekozen hebben te produceren in Nederland. En Nederland is nu eenmaal een klein landje met weinig – steeds minder – ruimte. Communiceren met de maatschappij, zodat er begrip blijft bestaan voor het hoe en waarom van agrarische bedrijven, is in mijn ogen essentieel voor de toekomst!

Of registreer je om te kunnen reageren.