Home

Achtergrond 331 x bekeken 1 reactie

Biobatterij op suiker

De vraag: Is er volgens jou een mogelijkheid om op grote schaal ‘groene’ energie te produceren uit koolwaterstoffen (niet-fossiele brandstoffen) zonder dat dat concurreert met de voedselvoorziening? is volgens mij geen kwestie van ‘mogelijk zijn’ maar van ‘moeten’. Groene energie wordt bittere noodzaak, een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van onze maatschappij. Daarnaast moet het afgelopen zijn met de honger in de wereld. Hiertoe hebben wij ons verplicht door de Millenniumdoelen te onderschrijven.

Maar het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Honger is vooral een gevolg van oorlogen, natuurrampen en slecht bestuur. En inderdaad, de eerste generatie biobrandstoffen zijn gemaakt uit landbouwproducten die ook als voedsel kunnen worden gebruikt. Toch zijn er voldoende voorbeelden om te geloven dat een en ander de goede kant op gaat. De enorme verbeteringen in de voedselzekerheid in Azië en Latijns-Amerikaan laten zien dat het mogelijk is om extreme honger uit te bannen. En de tweede generatie biobrandstoffen staan niet op gespannen voet met de oplossing van het voedselvraagstuk. Sterker nog: wellicht schuilen er wel kansen voor ontwikkelingslanden in de duurzame productie van energiegewassen.

Dus ja: het moet mogelijk zijn om op grote schaal groene energie te produceren zonder dat dat concurreert met de voedselvoorziening.

Ik verwacht ook zeker dat reststoffen uit de industrie, zoals bijvoorbeeld zetmeel en suikers uit de bakkerijindustrie, een mogelijke bron van groene energie zouden kunnen zijn. Groene energie wordt immers opgewekt door de vergisting van suiker- en zetmeelrijke gewassen. Centraal zal hierbij echter staan of de opgewekte energie ook echt ‘groen’ (lees: duurzaam) is. Kost het niet meer energie dan dat het uiteindelijk oplevert? Er is in elk geval goed hoop: Sony ontwikkelde al een biobatterij die elektriciteit opwekt uit suiker.

Eén reactie

  • no-profile-image

    corry

    Goed antwoord Hanneke, MVO ( Maatschappelijk verantwoord ondernemen) moet een uitgangspunt worden in het bedrijfsleven. Niet alleen papier aan twee kanten bedrukken( dat moet normaal zijn) maar in de corebusiness. Waar sta ik voor en hoe pak in het verantwoord aan naar sociaal,milieu,gezondheids inzicht en blijft het economisch. Nieuwe initiatieven zijn hard nodig maar laat de wereld zeker niet slechter achter dan je geërfd hebt van je ouders en voorouders.Vele kleintjes maken een grote kans: benut die.....

Of registreer je om te kunnen reageren.