Home

Achtergrond 273 x bekeken

Bietentelers Cosun leveren quotum in

Royal Cosun gaat suikerquotum van zijn leden opkopen voor de gewenste inkrimping van de suikerbietenproductie in de EU. De opkoop is op vrijwillige basis, voor zover de telers gevraagde hoeveelheid van 13,5 % van de gezamenlijke basisreferentie aanbieden voor de vastgestelde vergoedingen.

De ledenraad van Royal Cosun ging 31 oktober akkoord met het voorstel om 13,5 % van het suikerquotum in te leveren. Cosun streeft er naar deze hoeveelheid bij de individuele telers op vrijwillige basis op te kopen. Als de hoeveelheid niet gehaald wordt, leveren alle telers het resterende deel verplicht in, eveneens tegen vergoeding. De voorwaarden voor de opkoopregeling liggen vast in het nieuwe reglement suikersysteem. Dit reglement vervangt vanaf 1 januari 2008 het suikersysteem 2007.

Dit jaar heeft Brussel een preventieve korting van 13,5 % opgelegd. Tenzij er ook volgend jaar een korting komt, is de hoeveelheid te produceren suiker en de daarvoor benodigde hoeveelheid bieten gelijk aan die van dit jaar. Als een deel van de telers hun referentie volledig inlevert, kunnen de andere telers meer bieten zaaien. De Europese Commissie heeft recent de opkoopregeling voor suikerquotum aangepast. Ze heeft het inleveren van quotum aantrekkelijker gemaakt.

De EU betaalt telers die vrijwillig of gedwongen afstand doen van hun teeltrechten een vergoeding van 23,75 cent per kilo witsuiker quotum. Daarnaast ontvangen de telers, samen met de betrokken loonwerkers, 10 % van de herstructureringsbijdrage die de fabrikant ontvangt. Inclusief de vergoeding voor de loonwerkers is dat in totaal €0,26 per kilo witsuiker.

Procedure

Alle telers krijgen tot 31 december de kans om quotum in te leveren. Begin november ontvangen ze hierover een brief van de coöperatie met een aanmeldingsformulier. Contractanten ontvangen als ze hun referentie inleveren daarvoor de vergoeding, die de EU betaalt. Dit is € 0,26 per kilo suiker, waar de vergoeding voor de loonwerkers nog van afgaat.

Leden ontvangen € 0,35 per kilo suiker. Hierbij moeten zij of alles inleveren of minimaal 70.000 kilo basisreferentie overhouden. Voor kleine telers en telers ver weg van de fabrieken betaalt Cosun een extra toeslag, die gebaseerd is op het efficiencyvoordeel dat Cosun kan behalen als deze telers stoppen met de teelt. De aanmeldingen om de suikerreferentie in te leveren, worden in volgorde van binnenkomst verwerkt tot de hoeveelheid van 13,5 % is bereikt. Als er onvoldoende animo is, legt Cosun een aanvullende generieke korting op aan alle telers.

Lees ook Europese Commissie wil suikerqutum preventief korten

Meer informatie Cosun: Opkoop referentie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.