Home

Achtergrond 215 x bekeken 5 reacties

Bewoners buiten spel bij ontwikkeling landbouwgebied

Het is de hoogste tijd dat bewoners serieus geïnformeerd worden over Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG's). Ze moet mee kunnen praten over de gevolgen van de komst van deze LOG’s op hun leefomgeving.

Dat stelt Diana Saaman, commissielid Landelijk Gebied en Water voor de Partij voor de Dieren in Gelderland.

Fijn hè, wonen in het frisse buitengebied? Geniet er nog maar even van. Als het aan het bestuur van de Provincie Gelderland ligt, gaan gemeenten sleutelen aan de geurnorm. Of liever gezegd: stanknorm. Om vaart te zetten achter de verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven naar één van de veertien aangewezen Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG's) in Gelderland.

De reconstructie is in hoofdzaak een onderonsje gebleven tussen rijk, provincie, gemeenten en veehouderijbelangenorganisaties, terwijl de plannen ingrijpende gevolgen hebben voor de bewoners in en om de LOG’s. Het is de hoogste tijd dat betrokken bewoners kunnen meepraten.

Het is de bedoeling dat vóór 2010 tenminste veertig intensieve bedrijven worden verplaatst naar een nieuwe plek, omdat ze op de huidige locatie ernstige milieuproblemen veroorzaken voor mens en natuur. Lokaal dreigt de norm binnen de Wet Geurhinder en Veehouderij te worden versoepeld, zodat meer stank is toegestaan dan de huidige norm.

Maar, roepen voorstanders van de verplaatsingen, er komen luchtwassers om de ammoniakuitstoot terug te dringen. Luchtwassers zorgen inderdaad voor verminderde uitstoot. Voor de geur- en fijnstofemissies daarentegen geldt dit in veel mindere mate. Daarbij komt dat de verplaatste bedrijven veel groter worden dan zij oorspronkelijk waren. Hierdoor wordt een deel van de reductie te niet gedaan.

De PvdD-fractie Gelderland is van mening dat Landbouw Ontwikkelings Gebieden beter gereserveerd kunnen worden voor uitsluitend duurzame en diervriendelijke veebedrijven. Waarom nog meer gemeenschapsgeld besteden aan een milieuvervuilende en dieronwaardige veehouderij, waarbij de eindproducten ook nog eens voor 75 procent bedoeld zijn voor export?

We hebben politici, boeren en burgers nodig die durven kiezen in dit kleine land. Als we niets doen, worden delen van Gelderland de lelijkst mogelijke agro-bedrijfsterreinen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Dick

  Het geheel heeft langdurig ter inzage gelegen. Het is inderdaad makkelijk om er nu opnieuw tegen aan te schoppen. Het is weer duidelijk wat de PvdD wil: geen mogelijkheden voor de veehouderijsector om zaken te verbeteren. Zij willen zo snel mogelijk van deze sector af. LOG's staan deze destructie in de weg.
  Persoonlijk vind ik het ook een gedrocht, maar men heeft zich er voor uitgesproken dat bepaalde bedrijven elders gevestigd mogen worden.
  Het geld zou beter besteed kunnen worden aan bestaande bedrijven die willen uitbreiden. De LOG's zijn bestemd voor bedrijven die verplaatst moeten worden, niet voor het vestigen van nieuwe neven bedrijven.
  De PvdD probeert nu zoveel mogelijk mensen uit die gebieden te mobiliseren om tegen vestigingen van bedrijven te zijn.
  Credo: verdeel en heers.

 • no-profile-image

  Gerrit

  Na het lezen van uw artikel bekroop mij het gevoel dat u hiermee op de een of ander manier een bepaald ongenoegen tegen agrarische ondernemers uit. Hierbij wil ik graag reageren op uw artikel om enige nuance in uw toonzetting aan te brengen. Wat vast staat en voor eens en altijd duidelijk moet zijn, is dat er nooit een agrariër aan de provincie Gelderland gevraagd heeft om verplaatsing van zijn bedrijf. De gehele reconstructie komt uit de koker van de overheid. Als een ondernemer dan toch moet verplaatsen vanuit de extensiveringsgebieden naar de LOG gebieden zal dit alleen kunnen als de kosten van de verplaatsing vergoed worden en er sprake is van een toekomstgericht bedrijf op de vestigingslocatie. Wanneer u zegt in uw brief dat er 30 miljoen euro klaar ligt voor ten minste 40 bedrijven betekent dit dat er per bedrijf 750.000 euro klaar ligt. Kunt u het zich voorstellen, ‘maar liefst’ 750.000 euro voor de realisatie van een nieuw bedrijf op een locatie die je min of meer opgedrongen wordt? Daarbij is dit geld bedoeld als tegemoetkoming voor de kapitaalvernietiging, welke plaats vindt doordat de huidige locatie verlaten en gesloopt moet worden. Is het verder vreemd dat een ondernemer op een nieuwe locatie zijn extra investering terug betaald wil zien door een toekomstgericht bedrijf te realiseren? Dit lijkt me niet. U slaat in de media een toon aan alsof verplaatsers zomaar ongebreideld kunnen groeien. Voor het gemak vergeet u hierbij de regulerende werking van bijv. de varkens- en pluimveerechten. Kortom, het al dan niet groeien van een agrarisch bedrijf is niet simpelweg slechts afhankelijk van een nieuwe locatie in een LOG. De provincie Gelderland, zal er goed aan doen om met daadkrachtige oplossingen te komen zodat de hele reconstructie niet alleen bij dikke pakken papier blijft. Uw bewering dat het de verkeerde kant op gaat met LOG gebieden, het openlijk in twijfel trekken van het nut van LOG gebieden, moet u dan ook bij de eerst volgende vergadering van de commissie Landelijk Gebied en Water aangeven. Dus niet in een vakblad voor boeren die niet om de reconstructie hebben gevraagd, maar richting de provincie. Er is voor u dus volop werk aan de winkel! Richt u daarbij op de gehele verplaatsingsproblematiek en doe daarbij niet aan gelegenheidspolitiek en ongefundeerde stemmingmakerij.

 • no-profile-image

  ab

  Het is inderdaad zuur voor mensen die er niet veel of niets van wisten. De mensen in het gebied die er wel wat van wisten hebben het onderschat. Nu het allemaal wat concreter wordt zijn ze te laat. Zo kan dat gaan in een democratie.

 • no-profile-image

  tevreden kip

  Tja als je gewend bent om in informatie leuk te shoppen en alleen de dingen te willen lezen of horen die in je straatje passen, dan geloof ik wel dat je zo'n stuk kunt schrijven. Ten eerste biologische luchtwassers reduceren wel degelijk stank (stank is voor iedereen anders).Ten tweede in Nederland heb je varkens en kippenrechten, en die worden niet meer. Ten derde hebben de boeren niet gevraagd om de reconstructie, het was de gemeenschap dus mag de gemeenschap rustig bijdragen aan de kosten. Ten vierde moet er bij verplaatsing volgens strengeren normen worden gebouwd. Ten vijfde praat u over de boeren alsof het tweederangs burgers zijn. Ten zesde als de meerderheid van de bevolking dan zo tegen het huidige houden van varkens en kippen is waarom krijgt u het dan niet klaar om ze minder vlees of meer biologisch te laten eten. (het is erg goedkoop om een sector in een kwaad daglicht te zetten om zo je zin krijgen.) Ten zevende mag het economisch belang niet vergeten worden van Nederland, zeker in de afgelopen decenia niet

 • no-profile-image

  jac

  de millieuorganisaties zaten wel degelijk ook aan tafel met de reconstructie. Zij waren het die aandrongen op het verplaatsen uit zogenaamde natuurgebieden omdat dit volgens hun beter zou zijn voor de plantjes en de diertjes. Nu voeren dezelfde groepen actie tegen vestiging van bedrijven in LOG's omdat daar veelal hun financiers wonen, veel mensen die buiten willen wonen maar nog niet door hebben dat het hier geen 50 jaar stil gestaan heeft.
  Zoals de pvdd al schrijft zaten provincie, gemeenteraden (gekozen door dezelfde burgers als die nu zeuren dat de LOG's er zijn) ook allemaal aan tafel toen de plannen gemaakt werden. Zij zijn dus ernstig onbetrouwbaar en hebben totaal geen ruggegraat als ze nu maar weer meebuigen met een groepje schreeuwers waar weer velen als een kip zonder kop achter aan lopen. Het hele verhaal is nota bene begonnen met dezelfde schreeuwers namelijk de millieuorganisaties.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.