Home

Achtergrond 5 reacties

Belangenbehartiging

Als de overheid of het bedrijfsleven voor boeren onwelgevallige dan wel onzalige besluiten nemen, worden de belangenbehartigers in Nederland al snel op de korrel genomen.

Zij zouden te veel meepraten, geen rechte rug hebben, met de vuist op tafel moeten slaan et cetera. Met name LTO Nederland ligt al snel onder vuur bij boeren en tuinders. De organisatie is de mening toegedaan dat meepraten en betrokken blijven bij de beleidsmakers vaak meer oplevert dan soms te hard de confrontatie zoeken. En daarin heeft LTO groot gelijk: op de lange termijn werpt dit beleid meer vruchten af.

Neemt niet weg dat dat de achterban vaak geen tijd heeft op die resultaten te wachten en direct actie wenst. Hoe begrijpelijk ook, dit leidt regelmatig tot onterechte kritiek. Zo ook deze week, toen LTO er al snel van langs kreeg omdat zij onvoldoende stelling zou nemen tegen de beroerde uitbetalingsdiscipline van Dienst Regelingen.

LTO hekelt terecht dat onbegrijpelijke besluit en dringt aan op voorschotten dan wel rentevergoedingen. De organisatie zet dit kracht bij door minister Verburgs argumentatie onderuit te halen: een voorschot is volgens EU-regels wel degelijk mogelijk, andere EU-landen doen het ook. Gevoed met dit soort informatie moet het gezond verstand in Den Haag doordringen, en Verburg tot aanpassingen dwingen. Deze weg der geleidelijkheid biedt uiteindelijk de grootste kans op succes.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Knor

  Wat een onzin, dit verhaal. Zeker in opdracht van Lto geschreven ? Inderdaad overleg levert heel veel op, maar soms moet je eens goed op je strepen gaan staan om even te laten merken dat je nog bestaat. Even je spierballen laten zien. Lto is gewoon een softe club die niet opkomt voor hun leden. De varkenshouderij hebben ze al helemaal laten vallen. Nu zijn ze bezig om met watjes een olifant dood te gooien voor de melkveehouderij. De melkveevakbond heeft het goed begrepen. Eens even wakker schudden die ambtenaren. Lto spreekt ze daar integen even streng aan met een ferme foei.

 • no-profile-image

  Evert Uitslag

  Hoge bomen vangen veel wind.
  De beste stuurlui staan aan wal.
  Wij mogen blij zijn dat men nog bestuurder wil zijn.

 • no-profile-image

  de keizer

  Vanwege de organisatiestructuur roept Lto dat ook over zichzelf af. Verwacht wordt dat Lto een afspiegeling is van akkerbouw,tuinbouw en veehouderij. Haal je daar de cijfers van het centraal bureau statistiek bij vanwege het aantal akkerbouw- ,tuinbouw en veehouderijbedrijven in Nederland. Dan is de verhouding ca 11.000 voor akkerbouw 12.000 voor tuinbouw en 50.000 voor veehouderij. Dus zijn de veehouderijbedrijven qua aantal veruit het meest vertegenwoordigd binnen Lto Nederland. Omdat Lto een democratische instelling is zijn het dus alleen de veehouders die binnen Lto de dienst uitmaken omdat zij nu eenmaal de meerderheid hebben. En vanwege hun numerieke minderheid zijn akkerbouw en tuinbouw al bij voorbaat op de zijlijn geschoven. Sterker nog, het zijn dan ook de veehouders die uiteindelijk beslissen over zaken aangaande akkerbouw en tuinbouw. Waarbij je je afvraagt of dat wenselijk is. Neem je qua aantal alleen de veehouderij binnen Lto onder de loupe. Dan zijn afgaande op de cijfers van centraal bureau statistiek de melkveehouders veruit in de meerderheid ten opzichte van de varkens- en pluimveehouderij. Conclusie: binnen de Lto zijn het alleen maar de melkveehouders die de besluiten nemen omtrent standpunten en beslissingen voor het nationale landbouwbeleid. Akkerbouw, tuinbouw , varkens- en pluimveehoders hebben binnen Lto geen mogelijkheid om mede te beslissen over landbouwzaken. Omdat ze nu eenmaal gebonden zijn aan een van te voren vaststaand numerieke minderheid. Aangezien Lto besluiten neemt op basis van democratie en niet op basis van argumenten zal Lto ook nooit goed in staat zijn om een goede weerspiegeling van onze nationale landbouw te vormen. Het is alleen maar ( melk- ) veehouderij wat de klok slaat. En daardoor staat verdeeldheid onder de leden van Lto staat al bij voorbaat vast.
  Voorbeelden te over heden tendage. Op tv,radio en in nieuwsbladen vind je bij Lto vooral zaken die de veehouderij aangaan.
  En binnen de veehouderij lijkt het wel of Lto alleen met melkveehouderijzaken bezig is ( o.a. melkquotumverruiming, toeslagrechten) En aan de verre van rooskleurige situatie in de varkenshouderij wordt geen enkele aandacht besteed. Toegegeven dat de bestuurders van Lto hun uiterste best doen om een weerspiegeling van landbouwend Nederland te zijn. Maar zolang besluiten binnen Lto op basis van democratie moeten worden genomen zullen ze daar helaas nooit in slagen. En voortdurend moeten aanzien dat ze het ook nooit goed kunnen doen in de ogen van de leden. Democratie heeft bij Lto gewoon een averechtse uitwerking. Dit vanwege het feit dat de stemverhouding bij voorbaat al vaststaat omwille van de verhouding van het aantal akkerbouw,tuinbouw en veehouderijbedrijven binnen de nederlandse grenzen. Daarom is het kader waarbinnen Lto moet functioneren dan ook verre van ideaal dunkt mij.

 • no-profile-image

  Nico

  Hoe zou dat nou toch komen dat LTO snel onder vuur ligt bij boeren en tuinders? citaat:"En daarin heeft LTO groot gelijk: op de lange termijn werpt dit beleid meer vruchten af". Dan zouden we op dit moment de vruchten moeten plukken van het "meepraten en betrokken blijven" wat LTO dus ook in het verleden moet hebben gedaan. Ik heb echt lang zitten nadenken en ik kan niet één wetje verzinnen wat er heel anders zou hebben uitgezien als LTO nooit had bestaan!

 • no-profile-image

  boer

  dan liegt verburg als ze zegt dat het niet van brussel mag

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.