Home

Achtergrond 1 reactie

Bedrijfsmatige pacht

Een boer in de Noordoostpolder moet zijn woning op straffe van een dwangsom verlaten, omdat hij de van Dienst Domeinen gepachte grond niet op bedrijfsmatige wijze gebruikt. De Pachtkamer heeft dat bepaald en volgens advocaat Gerard Snijders volgen meer van dit soort zaken.

Dit is het gevolg van een regeling die in september is ingevoerd toen de oude Pachtwet ophield te bestaan, en is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Als een pachter zijn grond niet op bedrijfsmatige wijze gebruikt, kan dat reden zijn voor ontbinding van het contract.

Deze kwestie zal de toch al verstoorde verhouding tussen pachter en verpachter niet veel goed doen. Bij beëindiging van het pachtcontract heeft de verpachter recht op de helft van het melkquotum, en, zo bleek onlangs, ook op de helft van de toeslagrechten. Toch is niet die verzwakte positie van de pachter het grootste probleem, maar de onzekerheid die bestaat rondom de bedrijfsmatigheidsbepaling.

De kernvraag is: welk gebruik kan als bedrijfsmatig worden aangemerkt? En laat dat nu juist onbeantwoord blijven in de wet. Nergens is vastgelegd dat de pachter een bepaald percentage van zijn inkomen uit die grond moet halen, of dat hij er een zekere hoeveelheid dieren op moet houden. Het is de rechter die daarin, door middel van jurisprudentie, duidelijkheid moet scheppen. Tot die tijd blijft er een onzekere en dus onwenselijke situatie bestaan voor alle partijen.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

 • no-profile-image

  Thom de Groot

  Dit zijn Asociale toestanden en doen denken aan de dertiger jaren, waar vele boeren gezinnen ten onder gegaan zijn aan de grote landheren ( nu banken en verzekeraars) waar de spaarpotten van de kinderen er aan moesten geloven.
  De hervorming van de pachtwet zal in de toekomst veel armoede en stress veroorzaken in veel boeren gezinnen.
  Onze voorouders hebben een sociaal stelsel bevochten dit is met één pennestreek te niet gedaan door de overheid. Lang leve de democratie!!!.
  Thom de Groot Grou

Of registreer je om te kunnen reageren.