Home

Achtergrond

Afspraken met bedrijfsleven over milieu

Bedrijfsleven en kabinet zijn het erover eens dat vrijwillige afspraken vaak beter werken om milieudoelen te bereiken dan dwingende (wettelijke) maatregelen.

Bewindslieden tekenen daarom donderdagavond een convenant met het georganiseerde bedrijfsleven dat als uitgangspunt heeft dat "langs de weg van publiekprivate samenwerking'' milieudoelen van het kabinet worden gehaald.

Het gaat om een algemeen 'raamakoord'. Er worden nog sectorakkoorden gesloten, onder meer met de energiebedrijven, landbouw en industrie. Die afspraken richten zich op het stimuleren van duurzame energie, energiebesparing en vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2.

De milieubeweging en GroenLinks reageerden teleurgesteld. Minister Jacqueline Cramer (Milieu) zei in een toelichting op het convenant dat de doelstelling van het kabinet om de uitstoot van het broeikasgas in 2020 met 30 procent te verminderen nog overeind staat. Maar de Europese Unie maakt bij die doelstelling een voorbehoud dat ook elders in de wereld forse stappen gezet moeten worden om de uitstoot terug te dringen en bindt zich aan een reductie van 20 procent.

Dat doet in het convenant ook het bedrijfsleven. Volgens voorzitter Bernard Wientjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW bestaat nog "onvoldoende duidelijkheid'' hierover en moeten de afspraken economisch haalbaar zijn.

In 2010 wordt bezien in hoeverre overheid en bedrijfsleven op koers liggen om de doelstellingen te verwezenlijken en in hoeverre de plannen moeten worden aangepast.

In het convenant staat ook dat Nederland aan internationale verplichtingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kan voldoen door in het buitenland projecten te ondersteunen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.