Home

Achtergrond 204 x bekeken 2 reacties

Zuid-Limburg wacht extra zware bemestingsnorm in 2009

Zuid-Limburgse akkerbouwers en veehouders krijgen binnen twee jaar strengere bemestingsnormen opgelegd dan de landelijk geldende normen.

Volgens de Limburgse Gedeputeerde Staten (GS) zijn de landelijke mestnormen volstrekt onvoldoende om op de lössgronden te voldoen aan de nitraatnorm, zoals gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

GS dringen bij het ministerie van LNV aan op een pakket extra maatregelen en aanscherping van de bemestingsnorm voor dit gebied vanaf 2009 en niet te wachten tot 2015. LNV wil vóór 2015 geen aanvullende maatregelen of aanscherping van het generieke mestbeleid doorvoeren.

GS verwachten dat het generieke mestbeleid in het algemeen voldoende zal zijn om binnen de door de KRW gestelde termijnen de nitraatnorm te halen, echter niet in Zuid-Limburg. In het Zuid-Limburgse grondwater stijgt de nitraatconcentratie steeds verder. Oorzaak is de lössgrond. Deze reageert op een stikstofbelasting die vergelijkbaar is met zandige bodems. Het provinciebestuur verwacht weinig draagvlak voor de strengere normen en maatregelen, maar onderstreept dat de Zuid-Limburgse boeren hieraan niet zullen ontkomen.

LNV geeft in de Decembernota 2006 aan vooralsnog niet verder te willen gaan dan het huidige mestbeleid.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan te Raa

  De stijging van nitraat in het bovenste grondwater, is voor een groot deel te verklaren ,doordat mest moet worden geinjecteerg in de bodem . Hierdoor spoelt nitraat en andere mineralen door naar het grondwater .
  Volgend jaar vind er door LNV een evaluatie plaats van dit mest injecteren. Er zijn genoeg argumenten om te stoppen met het mest injecteren. zie www.VBBM.nu

  groet Jan te Raa

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Gedeputeerde Staten moet zich eens afvragen wat belangrijker is. Momenteel wordt het Zuid-Limburgse land nog onderhouden door de landbouw. Maar door dit soort maatregelen kan men er van uit gaan dat Zuid-Limburg minder aantrekkelijk wordt voor de landbouw en daardoor op den duur ook voor de touristen. Maar daar denk GS nu nog niet aan want dat is waarschijnlijk pas het geval na hun zittingstermijn. Waarom moet Zuid-Limburg nu weer uit de pas lopen, Gs wacht eerst eens fatsoenlijk onderzoek en de evaluatie af voordat jullie alweer beginnen te schreeuwen voor het vervolg.

Of registreer je om te kunnen reageren.