Home

Achtergrond 606 x bekeken

Zorgboerderij vrijgesteld van omzetbelasting

De prestaties door landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers die bestaan uit het verlenen van dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang aan bepaalde, aangewezen categorieën personen zijn sinds 1 januari 2002 vrijgesteld van omzetbelasting (btw). Recent stelde de rechtbank van Arnhem ook een metaalwerkplaats vrij van btw, omdat deze vergelijkbare prestaties leverde als een zorgboerderij.

.Voor agrariërs en andere ondernemers die nieuwe bronnen van inkomsten zoeken, is het van belang dat de overheid activiteiten als op zorgboerderijen als het ware ondersteunt met de vrijstelling van omzetbelasting.

De Belastingdienst omschrijft zorgboerderijen als agrarische bedrijven die naast hun normale agrarische productie bepaalde vormen van zorg en begeleiding geven aan bijvoorbeeld gehandicapten, probleemjongeren of dementerende ouderen. De doelgroep ontvangt de zorg of begeleiding meestal door bemiddeling van een zorginstelling, een uitkeringsinstantie of een gemeente. De bemiddelende instantie moet een overeenkomst met de eigenaar van de betreffende zorgboerderij (de zorgboer) hebben gesloten. Personen die op grond van de AWBZ aanspraak kunnen maken op een persoonsgebonden budget kunnen zelf een overeenkomst met een zorgboer afsluiten.

De zorgboer moet nauwkeurig aantekening houden van de prestaties die hij als zorgboer verricht. De Belastingdienst moet controle kunnen uitoefenen op de juiste toepassing van de vrijstelling. De zorgboer blijft voor zijn normale agrarische werkzaamheden op de gebruikelijke wijze in de btw-heffing betrokken, eventueel met toepassing van de zogenoemde landbouwregeling.

Volgens de rechtbank in Arnhem is de Vrijstelling zorgboerderijen ook van toepassing op een werkplaats voor metaalbewerking waar patiënten van een AWBZ-instelling werkzaamheden verrichten in het kader van dagbesteding, arbeidstraining en/of dagopvang. De vrijstelling zorgboerderijen staat beschreven in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten derde, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘zorgboerderijen’

Meer informatie Belastingdienst.nl over omzetbelasting en zorgboerderijen

Meer informatie Rechtbank Arnhem, 16 augustus 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.