Home

Achtergrond 195 x bekeken

Woonregels op platteland weerbarstig

De belangstelling voor wonen op het platteland neemt toe. Maar omdat gemeenten hierbij een belangrijke vinger in de pap hebben, kan dat volgens Jacob Pleiter een weerbarstige materie worden.

Jacob Pleiter, NVM-makelaar in Oldebroek (Noord-Veluwe), pleit voor een simpele manier om agrarische bestemming om te zetten in een bouwperceel.

Uitgangspunt voor een vitaal platteland is dat agrarische ondernemers moeten kunnen blijven ontwikkelen. Aan het wonen op het platteland zijn heel wat voorwaarden verbonden. Naast landelijk geldende regels hebben ook gemeenten er grote invloed op, met als gevolg dat er per gemeente verschillen zijn ontstaan die voor het publiek niet altijd even duidelijk zijn.

Veel boerenbedrijven sluiten de deuren, maar het is te kort door de bocht om te veronderstellen dat de vrijkomende bouwblokken dan makkelijk voor woningdoeleinden gebruikt zouden kunnen worden.

Het wonen op het platteland kan een weerbarstige materie worden. Gemeenten worden strenger in het handhaven van bestemmingsplannen en de regels voor het gebruik van vrijkomende bebouwing in het agrarisch buitengebied.

Overijssel kent een regeling die de naam 'Rood voor Rood' draagt. Dat suggereert dat vrijgekomen agrarische bebouwing één op één gebruikt mag worden voor woonbebouwing. De regeling is echter aan veel voorwaarden gebonden, vooral om te voorkomen dat de boer er met een flinke zak geld vandoor gaat.

De eventuele winst komt niet volledig aan de boer toe, maar moet deels aangewend worden voor kwaliteitsverbetering van het landschap of restauratie van beeldbepalende elementen. Ook de fiscus komt haar deel opeisen, zodat er netto weinig voor de boer overblijft.

Veelal geeft het streekplan de mogelijkheid om functieverandering te verwezenlijken. Het is te hopen dat de plaatselijke overheden dit aangrijpen om daadkrachtig op te treden. Echter, de bekende regelgeving staat weer op de loer waardoor het maken van plannen erg stroperig kan verlopen.

De simpele manier om de agrarische bestemming om te zetten in een bouwperceel gaat de overheid blijkbaar te ver. En dat terwijl er voldoende belangstelling is voor het wonen op het platteland. Dat zouden we moeten aangrijpen om het platteland ook mooi te houden. Een uitdaging voor de plaatselijke politiek!

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.