Home

Achtergrond 334 x bekeken

Woning van NSW-landgoed lastig te waarderen

De waardering voor de Wet WOZ van een woning die deel uitmaakt van een NSW-landgoed is geen eenvoudige zaak. NSW staat voor Natuurschoonwet en de Wet WOZ voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De correctie wegens de ‘instandhoudingsverplichting’ en de afwezigheid van (redelijk) vergelijkbare objecten zijn complicerende factoren. Deze complexiteit blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

Enerzijds was er in de voorgelegde zaak sprake van een krakkemikkige taxatie door de gemeente Velsen. Anderzijds bleek de correctie in verband met de ‘instandhoudingsverplichting’ te beperkt te zijn toegepast volgens de rechter. De zaak lag als volgt: de onroerende zaak van de eigenaar maakt deel uit van een landgoed, dat is aangewezen op de voet van de NSW en voldoet aan de daarin bedoelde voorwaarden. In geschil is de voor de onroerende zaak vastgestelde waarde.

Om zo’n onroerende zaak te waarderen voor de Wet WOZ stelt een taxateur eerst de waarde in het economische verkeer vast. Deze waarde moet hij of zij vervolgens corrigeren voor de instandhoudingsverplichting.

De rechter maakte de volgende opmerkingen:

• Het taxatierapport van de gemeente Velsen onderbouwt de vastgestelde waarde onvoldoende. • De ondergrond van de woning, de schuur en het dierenverblijf zijn op grond van artikel 2, aanhef en onderdeel b van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ niet van belang voor de waardering. • De gemeente heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er inderdaad een dierenverblijf tot de onroerende zaak behoort. • Voor de vaststelling van de waarde in het economische verkeer is de onroerende zaak niet vergelijkbaar met 'gewone' woonvilla’s. • De toegepaste correctiefactor is onjuist nu slechts rekening is gehouden met de instandhoudingsfactor gebouwd. De instandhoudingsverplichting betreft namelijk enerzijds het onbebouwde landgoed en anderzijds de op het landgoed voorkomende gebouwde onderdelen die geen of nauwelijks economisch of praktisch nut hebben.

De rechtbank stelde vervolgens zelf ‘in goede justitie’ de waarde vast.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl op trefwoord ‘Natuurschoonwet’

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Haarlem, 4 september 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.