Home

Achtergrond

'We hebben niet het recht bedrijven te remmen'

Fleringen is 1 van de 8 kerkdorpen van de gemeente Tubbergen. De meeste van de ongeveer 850 bewoners hebben een agrarische achtergrond en hebben daardoor een welgemeend begrip voor het agrarisch ondernemerschap.

Wij wonen hemelsbreed zo’n 75 meter van de bebouwde kom. Een provinciale weg vormt de scheiding tussen de bebouwde kom en het buitengebied ten zuiden van de kern.
In mijn introductiefilmpje hebt u kunnen zien dat wij de laatste jaren enkele nieuwe stallen hebben gebouwd. De vergunningverlening door de gemeente verliep vlekkeloos tot de bewoner van een pand dat grenst aan de achterzijde van ons bedrijf een zienswijze indiende. Dit bezwaar mondde uit in een reeks van rechtzaken vanaf de gemeentelijke commissie bezwaar en beroep, naar de regionale rechtbank in Almelo tot bij de Raad van State in Den Haag. Alle bodemprocedures werden door ons gewonnen.
De rechtsstrijd heeft 10 jaar geduurd totdat de laatste stal in gebruik kon worden genomen. We zijn nu enkele jaren verder, en de bezwaarmaker is verhuisd nadat de laatste schuur gebouwd is.

Voor het interview heb ik de Alwie Heithuis bezocht. Hij woont al 23 jaar met zijn vrouw Ida en hun twee kinderen in de bebouwde kom op een afstand van 80 meter van ons bedrijf.

Hoe ervaren jullie het wonen zo dicht bij een agrarisch bedrijf?
,,Het is plezierig wonen dicht bij twee boerderijen. We horen de koeien en de stieren om ons heen en ervaren dit geluid als vertrouwd.’’

,,Wat zijn nadelen en hoe gaan jullie daarmee om?
Bij zuidenwind en warm weer is soms de geur van de stieren te ruiken, maar daar hebben wij hebben geen probleem mee. Het komt namelijk niet vaak voor. En het is de geur van het platteland!’’

Wat zijn de voordelen?
,,Het is prettig wonen met bedrijvigheid om je heen. Liever dit, dan midden tussen de huizen te wonen.’’

Trekken jullie aan de bel als er iets is waar jullie last van ondervinden?
,,Niet snel. We zijn zelf ook op een boerderij opgegroeid, we zijn wel wat gewend. Of het moet écht uit de hand lopen….’’

Wat verwachten jullie van een ondernemer m.b.t. communicatie?
,, Wij wonen hier 23 jaar, sommige bedrijven om ons heen zijn hier al eeuwen gevestigd. Daarom voelen wij ons niet gerechtigd om ontwikkeling bij bedrijven om ons heen tegen te houden. Daarbij komt dat in een kleine gemeenschap de ene hand de andere moet wassen, ondernemers stellen geld en ruimte beschikbaar ten behoeve van de leefbaarheid in het dorp Fleringen! Dat betekent echter niet dat alles kan. Ik verwacht dat een ondernemer bij uitbreiding van zijn schuren of panden op korte afstand van ons huis, zeg minder dan 50 meter, zijn plannen vooraf plannen kenbaar maakt aan de direct betrokkenen. Hiermee hebben wij goede ervaringen.
Christiaan Lenferink

TIP
Investeer als ondernemer in de contacten in de naaste omgeving. Wees open in uw bedrijfsvoering, maak concrete plannen kenbaar aan uw buren. Dat voorkomt slepende procedures bij vergunningaanvragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.