Home

Achtergrond 285 x bekeken

Voedselveiligheid of kwaliteit?

Onder voedselveiligheid wordt verstaan: ‘de garantie dat voedsel geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de eindverbruiker wanneer het wordt bereid en gegeten, rekening houdend met het doel en de manier van de consumptie ervan.’
Het wordt vaak verward met kwaliteit. ‘Kwaliteit’ houdt in dat een product aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet. Voedselveiligheid is hier een onderdeel van, naast kenmerken als smaak, geur, kleur en mondgevoel. Voedselveiligheid is echter een minimum vereiste. Daarentegen zijn de overige kwaliteitsnormen het resultaat van al dan niet concrete afspraken tussen producent en afnemer of consument.

Dus:
Een product kan best veilig zijn èn tegelijkertijd niet echt lekker smaken, of er bleekjes uitzien.

Wat doen we eraan om dat te voorkomen?

- De schuren netjes houden. We kunnen geen olie lekkende machines vlak bij het graan plaatsen. Als die olie in het voer komt, en word vervoederd aan de dieren die uiteindelijk geslacht worden, is er kans op chemische middelen in het vlees. Daardoor kan de consument kan ziek worden.
- Om de dieselolietank moet een bak gemetseld worden, want de tank kan stuk kan gaan, waardoor de dieselolie bij de (graan)producten terecht komt.
- Accu`s direct na gebruik opruimen.
- Bestrijdingsmiddelen achter slot en grendel, zodat er alleen de mensen bij kunnen komen die daartoe bevoegd zijn.
- Wij hebben een speciale spuitplaats om onze trekkers en ook vrachtauto`s schoon te spuiten (bijvoorbeeld na het varkens laden of lossen).
- We doen mee aan IKB Varkens, en worden jaarlijks gecontroleerd hoe we hiermee omgaan. Als dan iets mis zou zijn, kan dat een slechte naam geven aan het bedrijf.

TIP

-Sla geen bestrijdingsmiddelen op in een stal waarin ook dieren gehuisvest zijn of in een schuur waarin graan of andere akkerbouwproducten zijn opgeslagen. Daarmee sluit je volledig uit dat de middelen in contact komen met dieren of voedingsmiddelen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.