Home

Achtergrond

Uitvoering nitraatbeleid blijft in gebreke

De waterschappen vinden dat het landbouwministerie de voorlichting over de vijf meter brede mest- en teeltvrije zones moet verbeteren. Waterschappen stuiten op veel misverstanden bij agrariërs over het beleid.

Als gevolg van het Europese nitraatbeleid zijn teelt- en mestvrije zones van vijf meter langs natuurlijke waterlopen in hoog Nederland ingesteld. Omdat deze maatregel is opgenomen in het lozingenbesluit open teelt en veehouderij, zijn de waterschappen verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

De verplichting voor mest- en teeltvrije zones geldt sinds 1 januari 2006 langs de aangewezen waterlopen. Het ministerie heeft daarvoor kaarten samengesteld. Vorig jaar is bij controle door de waterschappen gebleken dat de aangewezen zones niet of nauwelijks bekend zijn bij de boeren.

De waterschappen hebben de controles erop daarom opgeschort. Verschillende waterlopen die door het ministerie van Landbouw zijn aangewezen bestaan niet meer of zijn gekanaliseerd. In overleg met de Unie van Waterschappen is nu besloten dat de waterschappen de mogelijkheid krijgen de mestvrije zone te herzien.

Boeren met een perceel aan één van de waterlopen hebben eind vorig jaar van het ministerie een brief met informatie over het nitraatbeleid. Over deze brief is veel ophef ontstaan. Om die reden dringt de Unie van Waterschappen bij het ministerie aan de voorlichting aan agrariërs te intensiveren.

Meer informatie Website Unie van Waterschappen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.