Home

Achtergrond 351 x bekeken 22 reacties

'Totale stikstofnorm melkveehouderij kan lager'

Melkveehouders kunnen waarschijnlijk goed leven met een strengere totale gebruiksnorm voor stikstof dan de huidige norm van 350 kilo per hectare.

Dit leidt het onderzoeksinstituut LEI van Wageningen UR af uit een vergelijking van de mestgebruiksgegevens over 2005 met de normen voor 2006.

Dit leidt het onderzoeksinstituut LEI van Wageningen UR af uit een vergelijking van de mestgebruiksgegevens over 2005 met de normen voor 2006. Het grootste deel van de bedrijven heeft wel moeite om zich te houden aan de derogatienorm van 250 kilo stikstof uit dierlijke mest.

Vergeleken met het ingeruilde Minasstelsel is het systeem van gebruiksnormen even effectief, maar zijn de kosten flink hoger. In 2006 stegen de mestafzetkosten op veebedrijven met 120 miljoen euro.

Dit komt met name doordat akkerbouwbedrijven minder dierlijke mest gingen gebruiken. Dertig procent gebruikt totaal geen dierlijke mest meer. Ze gingen massaal aan de stikstof.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  DJ

  foutje: onderzoek moet onderzoeker zijn.

 • no-profile-image

  j.verstraten

  De verklaring is heel eenvoudig, het minassaldo van 2005 in gedeeltelijk omgezet in voorraad aanleg kunstmest.
  Die is op papier in 2005 gestrooid en in werkelijkheid in 2006.

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Laat nu helemaal niemand verbaasd zijn over de uitkomst van dit onderzoek.
  De WUR en het Lei zijn de laatste jaren al continu in de bres gesprongen voor hun grote financier en op deze manier zijn we weer waar we jaren geleden waren.
  De overheid betaalt het onderzoek, alleen is de overheid van gedachte veranderd en dus de conclusies van de WUR ook.
  Maar ja, daarom is het ook niet meer de LUW.
  Was die € 500 maar waar, Aalt weet wel beter.

 • no-profile-image

  Johan Temmink

  Jammer dat er geen onderscheid gemaakt wordt in grondsoort.
  Voor zandgronden komen de normen op een niveau terecht dat opbrengsten en kwaliteit terug zullen gaan.
  Hier wordt onvoldoende aandacht aan besteed.

 • no-profile-image

  Tuinder

  laats fosfaat uit kunstmest vrij en alle probleemen zijn opgelost

 • no-profile-image

  ondrerzoeker Piet

  Na een onderzoek van onderstaande onderzoeker waarin ik onderzoek of er goed is onderzocht, kom ik tot de conclusie dat er helemaal niets is onderzocht. De onderzoekers van het onderzoek hadden namelijk niet verwacht dat hun zogenaamde onderzoek zou worden ondezocht, onderzoeken worden normaalgesproken niet onderzocht volgens de onderzoekers. De opdrachtgever van het onderzoek had graag belang bij deze uitslag van het onderzoek. De onderzoekers dachten toen dan wordt dat ook de uitkomst van ons onderzoek. De opdrachtgever confronterend met de uitslag van mijn onderzoek heeft nu aangegeven dat hij alles tot op de bodem zal onderzoeken.
  gr. onderzoekteam: de onderzoekers van onderzoekers

 • no-profile-image

  ton

  Piet, dit is een goeie. Inlijsten en opsturen naar het ministerie ter lering en vermaak.

 • no-profile-image

  DJ

  Waar halen deze onzin in Wageningen nu weer vandaan. Mijn stelling is, dat een onderzoek gemakkelijk rond kan komen van een inkomen van 500 euro in de maand.
  Als ze zulke onzin uitkramen verdienen ze in ieder geval zeker niet meer.

 • no-profile-image

  Walter

  Deze onderzoeken kun je niet baseren op één jaar, je moet minimaal meerdere jaren vergelijken om een goede conclusie te kunnen formuleren. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dat door de natte zomermaanden later gemaaid is, zo is een snede gras minder (dan gepland)gekuild en dus minder stikstof gestrooid dan het bemestingsplan van de veehouder.
  Daarnaast zou ik de fosfaat erbij willen betrekken, de gezondheid van de bodem en de gewassen gaat achteruit door te weinig fosfaat bemesting. Doe daar eens onderzoek naar en zorg dat we weer voldoende fosfaat mogen bijbemesten. Het is allemaal begonnen bij de nitraat in het grondwater en waarom moet nederland weer het braafst zijn door ook de fosfaatbemesting te beperken.

 • no-profile-image

  R

  Als ze bij het lei en Wu geen betere conclusie kunnen trekken als wat ze uit dit verhaal hebben gedaan dan kunnen ze beter stoppen met al die onderzoeken.

  Het wordt steeds moeilijker om met deze N gebruiksnorm nog een normaal gewas te verbouwen.
  In de akkerbouwsector is nog nooit zoveel dierlijke mest gebruikt als de laatse twee jaar.

 • no-profile-image

  ton

  Het is gewoonweg ergerlijk te constateren hoe "onderzoeken" van door de overheid gesubsidieerde instanties wellicht tot waarheid verheven worden, waarop vervolgens aanvullend beleid geformuleerd kan worden. De opmerking "waarschijnlijk" zegt afdoende over de betrouwbaarheid van het onderzoek. De enige juiste constatering van dit onderzoek zou kunnen zijn dat, gelet op de massale overstap naar stikstof en minder gebruik van dierlijke mest is, er een veel grotere milieubelasting plaatsvindt. Dit komt door de enorme behoefte aan gas voor de productie van stikstofkunstmest en de hiermee gepaard gaande CO2 uitstoot.

 • no-profile-image

  gli

  Bedankt voor het deskundig onderzoek?!!!???

 • no-profile-image

  dirk

  en waar zijn die kletsers van lto of staan ze achter de gordijnen toe te kijken en ja te knikken zoals gewoonlijk

 • no-profile-image

  Arno

  LNV, LEI en UR naar mijns inziens zijn dat randstad georienteerde levensvormen waar arrogantie en afgunst ten op zichte van de agrarische sector ten gronslag liggen aan politieke besluitvorming welke op bijna geen enkele wijze in te passen is in het bedrijven van rationele,effectieve dan wel effieciente agrarische bedrijvigheid.

 • no-profile-image

  willem

  Zolang dierlijke mest maar in plaats van kunstmest mag worden gebruikt wel. Minder kosten voor kunstmest EN minder afzetkosten voor de mest! 2 vliegen in een klap. Dat ze daat niet eerder op zijn gekomen pff. Dadelijk mag een veehouder niet eens meer zijn eigen dierlijke mest uitrijden, maar alleen nog kunstmest, want dit is beter voor het milieu en nitraat in de grond.

 • no-profile-image

  nico

  De conclusie wekt verbazing. De recente geschiedenis van melkquotum en onrendabele andere graasdieren veroorzaakte in een aantal extensieve gebieden een grasoverschot. De vertaling naar de toekomst is ondeskundig in deze snel veranderende markt. Een doorkijk naar de toekomst moet gebaseerd zijn op de mogelijkheden van een optimale grasproductie binnen de wettelijke grenzen. Dit nodigt uit tot ondernemen en innovatie. Dat hebben we nodig! Dus de geschiedis klopt, wat is uw visie LEI?

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  De Volkert v.d. G universiteit uit Wageningen heeft weer eens een knap onderzoekje gedaan , hoeveel zouden ze ervoor betaald hebben gekregen om tot deze conclusie te komen? Deze "universiteit" hanteerd het principe u vraagt en wij draaien. U betaald en wij geven het antwoord wat u het liefst wil horen.

 • no-profile-image

  T

  Kotsmisselijk worden we van het steeds maar verlagen van de stikstofnorm. Hoeveel jaren is hier al discussie over en men blijft aan de gang. Men is er gewoon op uit om in de gangbare landbouw de bionorm (170 kg uit org. mest en geen kunstmest) in te voeren. Zolang men het in Europa niet eens is op welke diepte we de waterkwaliteit van het grondwater moeten meten kan men beter stilhouden. Maar altijd praat men zijn broodheer(LNV) naar de bek. Ook moet men(onderzoekers) zichzelf aan het eten houden. Dit lukt omdat men bij ieder onderzoek weer een vervolgonderzoek adviseerd. Zet de N norm de eerste 15 jaar vast op 350 kg N per ha en zelf kunnen kiezen tussen vaste mest, drijfmest of kunstmest. Kunnende boeren zich tenminste richten op landbouw ipv regels!!!!

 • no-profile-image

  piet

  ik zou wel eens onderzocht willen hebben hoe deze onderzoekers dat onderzoeken. En mocht uit dat onderzoek blijken deze onderzoekers tijdens hun onderzoek de situatie helemaal niet goed hebben onderzocht, dan zou ik graag onderzocht willen hebben waarom deze onderzoekers het niet goed onderzoeken. En mocht uit dat onderzoek blijken dat de opdrachtgever van het onderzoek achter de uitslag van het onderzoek zit, dan valt er nog heeeel wat te onderzoeken

 • no-profile-image

  Henk-Jan

  Minas was zoo gek nog niet. Als je de normen van Minas wat bij stelt, beter controleerbaar maakt voor de AID, met goede onderbouwing en de juiste mensen in Brussel hebt. Dan krijg je wel ook steun van de andere landen. Alleen die snotneuzen in Den Haag is nog een probleem. Met een goede bemesting heb je een snelle start en een gezond gewas, je hoeft dan minder chemische middelen te gebruiken dan een krappe en slechte bemesting. In een van de wetten en regels staat ook dat je geen erosie mag plegen op het land, en wat doen we nu dan? Met al die grappen. Ik ben voor een evenwicht bemesting zo dat je in de toekomst ook een gezond gewas kunt telen, als de grond in een goede conditie is heb je ook minder last van uitspoeling van mineralen.

 • no-profile-image

  jan

  Hee Piet,als dit een uittreksel is,willen de ambtenaren van LNV vast graag het boek ook lezen.Geniaal.

 • no-profile-image

  jaap

  Geweldig dat er een landbouw universiteit bestaad in dit land!, Heeft dit land tenminste over een aantal jaren nog een mooie herrinering aan z'n landbouw hoogtij dagen... Als dit door de heren geleerden gestimuleerde mest(wan)beleid geen boeren meer over zijn.. nee de veehouderij kan met nog wel minder toe van achter het buro, Bij mij staat het gras al sinds eind juli geel op het land en is er niet veel meer gegroeid!

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.