Home

Achtergrond 162 x bekeken

Toetsingskader begin maart operationeel

Het toetsingskader voor boeren bij Natura 2000 gebieden wordt naar verwachting begin maart 2007 vastgesteld en operationeel. Het moeten een einde maken aan de onduidelijkheid over de ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische ondernemers bij Natura 2000 gebieden. Dat staat in een email nieuwsbrief van het ministerie van Landbouw.

Sinds 2004 zijn verschillende vergunningaanvragen door de Raad van State vernietigd, omdat niet kon worden uitgesloten dat de ammoniakdepositie significante gevolgen kan hebben voor het betreffende gebied. Hierdoor verkeerden veel boeren in onzekerheid en wisten de betrokken overheden niet aan welke normen ze vergunningaanvragen moesten toetsen.

Om hier een einde aan te maken heeft minister Veerman van LNV half november 2006 een principe-akkoord gesloten met het Interprovinciaal Overleg Orgaan (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het Toetsingskader ammoniak Natura 2000. In de eerste maanden van 2007 wordt dit toetsingskader aan een praktijktoets onderworpen waarna het hoogstwaarschijnlijk begin maart 2007 operationeel wordt.

De bestuurlijke afspraken zijn de aanzet tot een toetsingskader dat geldig zal zijn totdat de beheerplannen voor deze gebieden klaar zijn (maximaal 3 jaar na de officiële aanwijzing van de Natura 2000 gebieden in 2007.

Lees ook Procedure aanwijzing Natura 2000 gebieden van start

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.