Home

Achtergrond

Tijdelijk geen MIA voor stallen en kassen

Er is deze maand voor de bouw van ammoniakarme stallen en voor tuinbouwkassen geen milieu-investeringsaftrek (MIA) beschikbaar. Dat blijkt uit de Milieulijst die het ministerie van VROM bekend heeft gemaakt. De verwachting is dat varkens- en pluimveestallen er vanaf 1 februari met aangepaste eisen weer op staan.

De Milieulijst 2007 somt alle technieken op die in aanmerking komen voor de MIA of de willekeurige afschrijvingsregeling (VAMIL). De lijst bevat 25 nieuwe bedrijfsmiddelen, 56 bedrijfsmiddelen zijn vervallen en 106 bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd. MIA en VAMIL zijn subsidies voor ondernemers op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of milieu-investeringen zoals stille laadmachines, een biobrandstofafleverstation of een biologisch ontzwavelsysteem.

VROM heeft de stallen van de lijst gehaald omdat er naast milieu- ook dierenwelzijnseisen gaan worden gesteld. In de loop van januari publiceren de ministeries van VROM en LNV daarvoor de Maatlat Duurzame Veehouderij voor de varkens- en de pluimveesector. Die richt zich in eerste instantie op ammoniak en dierenwelzijn, maar wordt later uitgebreid met andere duurzaamheidseisen. De criteria uit de Maatlat worden omgezet in MIA-eisen aan nieuw te bouwen stallen.

Ondernemers zullen wat extra investeringen moeten doen ten behoeve van het dierenwelzijn, Om te zorgen dat geen onmogelijke eisen worden gesteld, laat de Land- en Tuinbouworganisatie LTO op dit moment een praktijktoets verrichten. Daarvoor zijn enkele veehouders ingeschakeld die een nieuwe stal gaan bouwen.

Een vergelijkbare situatie als met de stallen geldt ook voor tuinbouwkassen. Het huidige type Groen Label Kassen is gangbaar geworden en daarom moet het Groen Label Kas- certificaat worden aangepast. VROM en LNV werken aan een overbruggingsregeling voor de periode tot het nieuwe certificaat er is.

Meer informatie Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijvings- en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.