Home

Achtergrond

Steun voor missie Uruzgan slinkt

De steun voor de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie van de NAVO in Afghanistan slinkt.

Een kleine meerderheid van 51 procent is voor de uitzending terwijl dat een half jaar geleden nog 56 procent was. Vooral bij de achterban van de coalitiepartij PvdA ligt de kwestie moeilijk.

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, die hij vrijdag hield na de informele NAVO-top in Noordwijk en vandaag bekendmaakte. Op die top kwamen enkele landen met aanbiedingen om de Nederlandse troepen in de gevaarlijke Zuid-Afghaanse provincie te steunen. Begin november stelt de NAVO de aantallen vast tijdens een conferentie op het hoofdkwartier.

Opmerkelijk is dat het aantal mensen dat vindt dat de twee jaar durende missie na augustus 2008 verlengd moet worden, juist is gestegen. Een half jaar geleden vond 35 procent dat, drie maanden geleden was dat gedaald naar 29 procent en nu weer gestegen naar 40 procent. Vooral de achterban van het CDA en de ChristenUnie zijn voorstander van een verlenging. Van de achterban van de PvdA, VVD en PVV is een ongeveer een derde deel voor.

Als andere landen bijspringen in Uruzgan, dan is een hoger percentage van 47 voor een langer verblijf en een gelijk percentage tegen. Een meerderheid van 52 procent van de PvdA-kiezers is dan nog steeds tegen. Iets positiever worden de deelnemers aan de peiling als andere landen meebetalen aan de missie. Dan is 52 procent voor een verlenging. Binnen de PvdA-achterban houden de voor- en tegenstanders elkaar met 50 procent dan vrijwel in evenwicht.

Verder denken veel meer mensen (60 procent) dat de nadruk van de missie vooral op het bestrijden van de Taliban ligt. Een half jaar geleden was dat nog 43 procent.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.