Home

Achtergrond

Spuitschema voor adequate bestrijding

Er zijn verschillende spuitschema's om pytophthora de baas te blijven. Maar welke is het beste in een moeilijk jaar?

Om phytophthora uit het aardappelgewas te houden, is spuiten met gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk. Daarvoor hanteert de teler een spuitschema dat is afgestemd op de groei en stadium van het gewas, de weersomstandigheden en de ziektedruk.

Opdracht: hieronder lees je een beschrijving van het verloop van een teeltseizoen. Maak (eventueel met hulp van anderen) een spuitschema dat inspeelt op het beschreven teeltseizoen. Voor de aardappeltelers is de opdracht uitgebreider, namelijk: motiveer het opgestelde schema.

Vorig seizoen was er een zware phytophthoradruk. De kans dat er latent knolziek in het plantmateriaal aanwezig is, is groot.
Tijdens het poten zijn de omstandigheden gunstig. Mei is ook een mooie voorjaarsmaand. De temperaturen zijn rond de 20 graden en af en toe valt er een buitje. Ook de maand juni begint nog goed, maar gedurende het einde van de maand slaat het weer om. Vanaf 25 juni valt er veel regen. De spuitomstandigheden zijn lastig. Tot dan kon er om de 7 dagen worden gespoten, de phytophthoradruk is laag.
Op 5 juli is de druk hoog, er zijn veel phytophthora-infecties in vele delen van het land. Eigenlijk zou er om de 5 à 7 dagen gespoten moeten worden, maar vanwege het weer is dit niet altijd mogelijk. Voor de telers heeft de phytophthorabestrijding de hoogste prioriteit, maar soms moeten zij teruggrijpen op noodscenario's. Eind juli wordt het weer gelukkig weer beter. De zon laat zich weer zien, er is beduidend minder wind en de temperaturen worden weer normaal voor de tijd van het jaar. De phytophthoradruk neemt flink af. De telers kunnen weer een spuitinterval van 7 dagen aanhouden. Augustus is een mooie maand. Van eind september tot de oogst volgt er opnieuw een regenperiode en de oude phytophthorahaarden worden weer actief.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.