Home

Achtergrond 175 x bekeken

Schoorvoetend naar een wereldsysteem voor kwaliteit

Het wemelt in de verschillende landbouwsectoren en landen van aparte systemen om de kwaliteit van de producten te borgen. Een stap op de goede weg, een weg naar meer eenheid, is het internationale waarborgsysteem Globalgap, dat al 10 jaar bestaat onder de naam Eurepgap. De pluimveesector in Nederland onderzoekt of het eigen systeem IKB-Kip hiermee gelijk te schakelen is. Akkerbouwbedrijven kunnen al meedoen met dit internationale kwaliteitssysteem, maar ze houden het vaak liever bij het Nederlandse certificaat VVAK.

Wereldwijd bestaat in het bedrijfsleven de wens om niet onderhevig te zijn aan talloze waarborgsystemen met afwijkende eisen en aparte controles, soms zelfs per afnemend bedrijf. Globalgap kent wereldwijd al deelnemers in meer dan 80 landen. Het is een orgaan van het bedrijfsleven zelf, waaraan deelnemers op vrijwillige basis kunnen meedoen (zover ondernemers eisen van afnemers niet als dwingend ervaren of overheden het handig vinden om hun regelgeving hierbij te laten aansluiten). De letters GAP staan voor Good Agricultural Practice. GlobalGAP geeft naast voedselveiligheid ook aandacht aan dierenwelzijn, milieu, natuur en arbo-omstandigheden.

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) melden dat het kwaliteitssysteem IKB-Kip (aangepast in maart 2007) samen met de wettelijke voorschriften in Nederland slechts minimale verschillen kent met de voorschriften van Globalgap. Het vergelijkende onderzoek hiernaar wordt voortgezet. De PVE gaan over de regels in de veehouderij. Die gaan over bijvoorbeeld slachting, weging en classificatie van vlees, ketengarantiesystemen (IKB), controle op gebruik van niet-toegestane stoffen, HACCP en hygiënecodes. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing en HACCP voor Hazard Analysis Critical Control Points. Daarnaast spelen de PVE een rol bij belangrijke instrumenten als Early Warning System, veilig veevoer (GMP+ regeling en kaderwet Diervoeder) en de destructiesystematiek. GMP staat weer voor Good Manufacturing Practice.

Over de certificering van de akkerbouw is een overzicht te vinden op de site van het Hoofdproductschap Akkerbouw. Boven op de eisen van het systeem Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) voldoet 12 procent van de telers ook aan de eisen van Eurepgap, zo schrijft het Agrarisch Dagblad. Dat laatste naar wens van de supermarkten, die wereldwijd dezelfde eisen willen stellen aan producten die ze inkopen. Maar met het krapper worden van het aanbod oefenen de supermarkten minder druk uit om aan het internationale systeem te voldoen. De overgang ernaartoe zou de ondernemers vooral papierwerk kosten. Vanwege de Nederlandse wetgeving zouden de bedrijven al behoorlijk aan de hoge eisen voldoen, maar dat aantonen is een andere zaak. Er moet dan veel op papier vastgelegd zijn.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘IKB’

Meer informatie Website Globalgap (Engelstalig)

Meer informatie Website Hoofdproductschap Akkerbouw

Meer informatie Website Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.