Home

Achtergrond

Randvoorwaarden Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op LNV-Loket

Op de site LNV-Loket heeft het ministerie van Landbouw een apart gedeelte gepubliceerd met daarin informatie over de Randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor steun in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie.

Deze Randvoorwaarden gelden per 1 januari 2007 ook voor sommige subsidieregelingen in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP-2). Het gaat hier om de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, de Subsidieregeling eerste bebossing van landbouwgrond en de Bijdragen aan probleemgebieden en gebieden met natuurlijke handicaps.

Het betreft alleen nieuwe overeenkomsten vanaf 1 januari 2007. Voor de overeenkomsten die zijn aangegaan voor deze datum geldt de Goede Landbouw praktijk (GLP). Alleen voor enkele producten blijft de koppeling tussen steun en productie nog geheel of gedeeltelijk bestaan, namelijk: slachtrunderen, zetmeelaardappelen (60% blijft gekoppeld), zaaizaad en vezelvlas.

Om de bedrijfstoeslag volledig uitbetaald te krijgen moet worden voldaan aan de Randvoorwaarden GLB. De bedoeling is dat boeren die Europese steun ontvangen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jaarlijks wordt bij minimaal 1% van de bedrijven, die een bedrijfstoeslag aanvragen, een controle uitgevoerd op de naleving ervan. De controle vindt onaangekondigd en steekproefsgewijs plaats op het bedrijf. Deze gaat over het hele bedrijf met alle bijbehorende gronden, inclusief eventuele uit productie genomen gronden.

Meer informatie Randvoorwaarden GLB

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.