Home

Achtergrond

Plan rondom rivier is geen overheidsingrijpen

De rechtbank oordeelt dat het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) Aanvulling Zandmaas geen overheidsingrijpen is in de zin van de Wet IB (Inkomstenbelasting) 2001. Een melkveehouder in dit gebied verkoopt zijn melkquotum en investeert de boekwinst ervan voor een deel in vakantiebungalows. Echter, over de boekwinst moet de agrariër nu belasting betalen in plaats van dat hij het als herinvesteringsreserve mag gebruiken.

De melkveehouderij ligt binnen het plangebied POL Aanvulling Zandmaas. De Provincie Limburg en enkele ministeries besloten in 1997 tot dit gezamenlijke plan om de gevolgen van hoogwater in het Maasdal te verminderen en de natuur de ruimte te geven. In 2000 staakt de veehouder zijn onderneming en verkoopt hij het melkquotum. Voor de behaalde boekwinst op het melkquotum vormt de ondernemer een herinvesteringsreserve. In 2003 boekt hij een deel van de herinvesteringsreserve af voor investeringen in vakantieappartementen.

Volgens de belastingsinspecteur is dat niet mogelijk omdat de vakantieappartementen in meer dan 10 jaar worden afgeschreven en het melkquotum in minder dan 10 jaar. De ondernemer stelt dat er gezien het provinciaal ontwikkelingsplan sprake is van overheidsingrijpen in de zin van art. 3.54, negende lid, Wet IB 2001. De inspecteur ontkent de laatste stelling.

De rechtbank volgt het oordeel van de inspecteur. Van overheidsingrijpen is sprake als de belastingplichtige weet of redelijkerwijs kan verwachten, dat te zijner tijd tegen hem een onteigeningsprocedure zal worden aangespannen indien hij niet tot medewerking bereid is. Het melkquotum wordt zeker niet onteigend. Voor de grond was op het moment van bedrijfsstaking ook niet bekend of deze wel of geen natuurgebied zou worden, of dat het door vernatting minder productief zou worden. De details voor de plannen in het betrokken gebied stonden toen nog niet vast.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘overheidsingrijpen’

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Breda, 9 oktober 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.