Home

Achtergrond

Pardonregeling kost 329 miljoen euro

De pardonregeling voor 25.000 à 30.000 asielzoekers kost minimaal 329 miljoen euro, maar levert uiteindelijk ook een besparing van enkele honderden miljoenen op.

Dat blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) vandaaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze kan geen volledig beeld geven, omdat sommige kosten en te verwachten besparingen nog niet kunnen worden doorgerekend.

Zo is niet aan te geven hoeveel mensen die hier mogen blijven, in de bijstand terecht zullen komen. Ook is nog niet te zeggen hoeveel mensen er precies onder het pardon vallen. Albayrak verwacht dat ze dat aantal kort na de jaarwisseling bekend kan maken.

Regeringspartij CDA en de oppositiepartijen VVD en PVV uitten vorige maand nog hun zorgen over de kosten van de pardonregeling, die sinds 15 juni geldt voor buitenlanders die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) in Nederland asiel hebben gevraagd.

De fracties vroegen om een compleet overzicht van de kosten, maar Albayrak zei toen al dat ze nog niet alle bedragen inzichtelijk kan maken. Bij de cijfers die ze wel opsomt, gaat het om de kosten over de jaren 2007 tot en met 2009.

Het aantal mensen in de centra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal dankzij het pardon fors afnemen. Er zitten nu nog circa 14.000 (ex-)asielzoekers die er onder vallen. Het kost jaarlijks 210 miljoen euro om hen op te vangen. Eind 2009 moeten de betrokkenen allemaal zijn doorgestroomd naar een woning.

Wie alsnog in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, moet alle lopende juridische procedures intrekken. Dat is al bij 12.000 procedures gebeurd, wat veel werk scheelt voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en rechtbanken. Het is niet bekend hoeveel geld hiermee wordt bespaard. Ook zijn er minder plaatsen in de vreemdelingenbewaring nodig en hoeven de marechaussee, politie, advocaten en tolken minder vaak te worden ingeschakeld.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.