Home

Achtergrond

Pachtersvoordeel bij aankoop gepachte bedrijfswoning is belast

Pachtersvoordelen vallen niet onder de werking van de landbouwvrijstelling. Dit is ook het geval als de agrariër het pachtersvoordeel realiseert direct na aankoop van het gepachte door overbrenging van de voorheen gepachte bedrijfswoning naar het privévermogen. In een recente uitspraak benadrukt de rechtbank Breda nogmaals dit uitgangspunt. Door de overbrenging van de voorheen gepachte bedrijfswoning naar het privévermogen ontstaat belaste winst.

De landbouwvrijstelling geldt alleen voor waardeontwikkelingen die zijn ontstaan in de ontwikkeling van een landbouwbedrijf. Een voordeel dat behaald wordt omdat (onder)grond die voor een lagere waarde dan de vrije waarde in het economisch verkeer kan worden aangekocht, is belast. Dit geldt ook voor pachtersvoordelen. Een pachtersvoordeel is immers geen voordeel dat behaald is in de uitoefening van een landbouwbedrijf, maar door de voordelige aankoop.

De zaak die recent is voorgelegd aan de rechtbank Breda is beknopt samengevat de volgende:

Een agrariër pacht een agrarische onderneming. Op 26 september 2002 koopt hij deze onderneming voor een bedrag van €450.000. Tot de onderneming behoort een woning met ondergrond. De agrariër brengt de woning met ondergrond over naar het privévermogen direct na de aankoop. De inspecteur stelt dat de agrariër bij deze gelegenheid een pachtersvoordeel van €23.000 realiseert (het verschil in waarde volgens taxatierapporten van de Belastingdienst tussen de waarde van de verpachte woning en de waarde in het economische verkeer vrij van pacht). De rechtbank geeft de inspecteur gelijk.

De stelling van de ondernemer dat de door hem betaalde koopsom van belang is (in plaats van de taxatierapporten), verwerpt de rechtbank. Volgens de rechtbank moet bij de overbrenging naar privé worden uitgegaan van de vrije waarde in het economisch verkeer. Op het moment van overbrenging was de woning met (onder)grond vrij van pacht (de ondernemer had de woning juist gekocht). Het feit dat de agrariër de onroerende zaak vóór de overbrenging pachtte, maakt dan niet meer uit.

Wellicht ten overvloede is nog te vermelden dat de landbouwvrijstelling voor agrarische bedrijfswoningen sinds de roemruchte 7 mei 2004-arresten en het daaropvolgende besluit van 6 maart 2006 in het geheel niet meer van toepassing is.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘pachtersvoordeel’

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Breda, 30 augustus 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.