Home

Achtergrond

PVE heeft marktcijfers 2006 bekend gemaakt

De productschappen Vee, Vlees en Eieren heeft de marktcijfers over 2006 in de verschillende sectoren bekend gemaakt. Er zijn hogere varkensprijzen, een dalende kalfsvleesproductie, minder runderslachtingen en de pluimveesector ondervond hinder van de gevolgen van de vogelgriep.

De marktsituatie in de varkenssector was in 2006 gunstig. Dat is die al sinds 2004. Zowel de zeugenhouderij als de vleesvarkenshouderij boekte betere resultaten dan in 2005. De netto productie van varkensvlees nam af, maar de uitvoer, vooral van levende dieren nam toe en het prijsniveau van varkensvlees was gemiddeld 5 procent hoger dan in 2005. De gemiddelde prijs voor vleesvarkens is met 1,370 euro per kilo vorig jaar sterk gestegen ten opzichte van 2005.

Het aantal kalverslachtingen daalde met 2,6 procent. De export van kalfsvlees daalde met 4 procent. De invoer van kalveren is net als in 2005 toegenomen. Het hoge prijsniveau heeft zich gehandhaafd ten opzichte van december 2005. Het aantal slachtingen van runderen is 2 procent minder. De uitvoerwaarde nam als gevolg van de hogere prijzen van rundvlees met 1 procent toe tot bijna 1,9 miljard. De invoer van runderen groeide met 4 procent, met name kalveren. De bestedingen aan kalfsvlees in Nederland nam met 4 procent toe.

De berichtgeving over de uitbraken van de vogelgriep in een aantal Europese landen had voor de pluimvee- en vleeskuikensector bijzonder nadelige effecten. De export stagneerde behoorlijk en ging gepaard met sterk dalende prijzen. De consumptiedaling viel in Nederland nog wel mee. De productie van pluimveevlees nam net als de export met 1 procent af. De prijzen van de vleeskuiken daalde met 7 procent terwijl de productiekosten flink toenamen, vooral door de stijging van de voerprijzen.

Ook voor de leghennensector waren er de nodige problemen vooral door het geringe verschil van de opbrengstprijzen van scharrel- en kooieieren. Ook brachten uitgelegde hennen nauwelijks iets op. De productie van eieren nam wel toe met 1 procent. Het verbruik nam echter af met 3 procent. De export steeg voor consumptie-eieren en eiproducten met 1 procent. In de loop van 2006 nam vraag en aanbod beter in balans in deze sector. Groot nadelig effect was de stijgende afzetprijs voor pluimveemest met 50 procent.

Meer informatie Website Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.