Home

Achtergrond 1989 x bekeken

Opvolgingsfaciliteit ook bij verblijvingsbeding

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is ook van toepassing bij een verblijvingsbeding , zowel bij leven en overlijden van de overdrager van de onderneming. Dit blijkt uit het besluit over de opvolgingsregeling van de Successiewet (CPP2007/383M van 10 oktober 2007, Staatscourant 202). Dit artikel is de laatste in de serie over genoemd besluit. Agrocount.nl schreef deze serie, omdat de meeste bedrijfsopvolgingen gepaard gaan met een forse schenking om de bedrijfsopvolger (familie) meteen goed in het zadel te helpen.

In de meeste gevallen vindt de bedrijfsopvolging vanuit een samenwerkingsverband plaats. Veruit het grootste aantal opvolgers is voor de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht al toegetreden tot de maatschap of de vennootschap onder firma (vof). De maatschap- of vof-contracten vermelden vaak al de overnamebepalingen (verblijvingsbedingen), zoals de waarde waarvoor de overname geschiedt. Een bepaling die agrariërs vaak opnemen, is dat de bedrijfsopvolger bij de definitieve bedrijfsoverdracht volstaat met een betaling van de gronden tegen waarde verpachte staat en van quota en rechten tegen de boekwaarde.

Het is dan vervolgens de vraag hoe deze verblijvingsbedingen fiscaal uitpakken. Hierbij is het van belang of er sprake is van een voorwaardelijke verkrijging. Hierover staat in het besluit een nadere toelichting. Door middel van een voorbeeld geeft het aan dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing blijft, ook al is er sprake van een bedrijfsopvolging op basis van een verblijvingsbeding. Alle twijfel over deze vraag is hiermee weggenomen. Hieronder is het voorbeeld met de uitwerking opgenomen.

Voorbeeld verblijvingsbeding

Een vader is vennoot in een vennootschap onder firma met zijn zoon. Het firmacontract bepaalt dat wanneer vader de hoedanigheid van vennoot opgeeft of verliest zijn aandeel verblijft aan de zoon, die daarvoor de boekwaarde van het aandeel van zijn vader moet vergoeden. In zijn testament heeft vader bepaald dat zijn zoon en zijn echtgenote voor gelijke delen erven. De bedrijfsopvolgingsregeling is van toepassing als vader bij leven uit de firma stapt, dan wel als de firma eindigt door het overlijden van vader.

Overdracht bij leven
Het aangaan van het firmacontract kan een voorwaardelijke schenking zijn (de kans dat de waarde in het economische verkeer van het aandeel van vader groter is of wordt dan de boekwaarde). Als vader uittreedt op het moment dat de firma met de zoon nog bestaat, wordt de voorwaarde vervuld. Als de waarde in het economische verkeer van de onderneming groter is dan de boekwaarde, is er sprake van een gift waarop de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is.

Overdracht door overlijden
Als de firma wordt ontbonden door het overlijden van vader, is op grond van artikel 11 van de Successiewet sprake van een fictieve erfrechtelijke verkrijging door de zoon. Zowel bij de overdracht bij leven als bij overlijden is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen zonder dat daarop de tegenprestatie in mindering komt (artikel 7c van de Uitvoeringsregeling Successiewet).

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘bedrijfsopvolging’

Lees ook Studiemiddag van Agrocount.nl ‘Bedrijfsopvolging in de agrarische sector’

Meer informatie Besluit 10-10-2007, nr. CPP07-383, Successiewet 1956. Bedrijfsopvolgingsregeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.