Home

Achtergrond 163 x bekeken

Ongewijzigde destructietarieven in 2007

Minister Veerman is van plan in te stemmen met de bij veehouders in rekening te brengen tarieven voor transport en verwerking van kadavers zoals die door Rendac zijn voorgesteld. Hij heeft de tariefstelling voor het in rekening brengen voor de kosten van destructie in 2007 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Rendac is de verwerker van dierlijke restmateriaal en kadavers. De tarieven zijn ongewijzigd ten opzichte van de tarieven die in 2006 golden. De minister is het ook eens met het voorgestelde tarief voor categorie 1- en 2- materiaal voor bloed zoals Rendac voorstelt. Dit betreft een bedrag van 54,76 euro per ton exclusief BTW.

Naast bloed en gestorven huisdieren gelden de destructietarieven ook voor het overig categorie 1- en 2- materiaal met uitzondering van mest. Ook hier wil de minister de door Rendac voorgestelde tarieven volgen.

In de tarieven voor het ophalen en verwerken van kadavers is een bijdrage van de overheid verwerkt. Deze overheidsbijdrage is afhankelijk van beoordeling en goedkeuring door de Europese Commissie. De vastgestelde tarieven zullen in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Meer informatie Brief Veerman en de voorstellen van Rendac

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.