Home

Achtergrond

Nieuwe voorzitter Greenport Regio Boskoop

Wethouder Kees van Velzen van de gemeente Rijnwoude is gekozen als voorzitter van de Stichting Greenport Regio Boskoop.

De onlangs opgerichte stichting koos de nieuwe voorzitter vorige week donderdag tijdens haar eerste officiële vergadering.

Burgemeester Coos Rijsdijk van Boskoop, die voorzitter was van de inmiddels opgeheven stuurgroep Greenport Regio Boskoop, droeg zijn taken over aan Van Velzen. Kees van Velzen is als wethouder van Rijnwoude nauw betrokken bij de ontwikkeling van het boomteeltgebied in de regio en het PCT-terrein in Hazerswoude.

Met de oprichting van de stichting vindt een omslag plaats van de fase van planvorming naar de fase van uitvoering van de projecten die zijn benoemd in het rapport 'Bomen in beeld'. Dit rapport vormt de actieagenda van de Greenport Regio Boskoop. Om deze projecten uit te voeren is een stevige organisatievorm nodig. In de nieuwe stichting zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.