Home

Achtergrond 227 x bekeken

Netwerk platteland helpt elkaar te vinden

Minister Verburg van LNV gaf 25 september 2007 het startsein voor een nationaal netwerk voor het platteland. Elke Europese lidstaat is verplicht om een nationaal netwerk voor het platteland op te richten dat de bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen brengt. Voor de periode 2007-2013 stelt het ministerie van LNV hiervoor €4 miljoen beschikbaar. In zijn bericht gaat het ministerie niet in op (de vele) bestaande kennisnetwerken voor de landbouw of het platteland.

Het netwerk is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) en wordt daaruit gefinancierd. POP2 is een Europees subsidieprogramma en moet zorgen voor een goed evenwicht tussen de kwaliteit van natuur en landschap en het gebruik daarvan voor land- en bosbouw, natuurbeheer en recreatie en voor gezondheid en welzijn.

Voor 2007-2013 is, dankzij POP2, ruim €2 miljard voor de ontwikkeling van het Nederlandse platteland beschikbaar. Het bedrag moet komen van de Europese Commissie, het Rijk, provincies, waterschappen en particuliere investeerders. Via een Europese aanbestedingsprocedure is het bureau ETC/CLM geselecteerd als organisator en beheerder van het netwerk.

Minister Verburg wil dat het netwerk een bijdrage levert aan de ondersteuning van goede lokale initiatieven en gebiedsprocessen. Het netwerk moet de geschiktste personen voor bepaalde acties bij elkaar krijgen en de samenwerking verbeteren tussen verschillende ondernemers en overheden. Dit kan bijvoorbeeld via praktijkkringen van wethouders met gebiedsondernemers, plattelandsparlement, informatiebulletins, speciale themabijeenkomsten of een website. De suggestie dat agrarisch adviseurs hierin een rol kunnen spelen noemt het ministerie niet.

Overigens bestaan er intussen verschillende kennisnetwerken voor de landbouw, zoals een rondje Google leert met trefwoorden ‘kennisnetwerk’ en ‘landbouw’. Voorbeelden zijn: Kennisnetwerk Transitie Duurzame Landbouw, Kennisnetwerk Multifunctionele Landbouw, Kennisnetwerk Duurzame Productketens (SenterNovem), Kennisnetwerk biologische landbouw en voeding (Bioconnect), Landelijk en regionaal kennisnetwerk voor innovatie van zorgboerderijen, X_S2 Sociaal Platteland.

Verder zijn er diverse netwerken op provinciaal niveau en ook WUR (Wageningen Universiteit en Researchcentrum) is betrokken bij vele kennisnetwerken, die opgestart zijn voor praktische probleemstellingen. Wellicht moet er nog een kennisnetwerk kennisnetwerken komen. Wel is bij de WUR een groep bezig met kennis over netwerken.

Lees ook “Netwerken in de veehouderij” begeleidt ondernemende veehouders (2004)

Meer informatie LNV Persbericht ‘Netwerk platteland helpt elkaar te vinden’

Meer informatie WUR netwerkprogramma: ‘Kennis over netwerken’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.