Home

Achtergrond

Nefyto verwerpt belemmering nieuwe middelen

De sterke daling van de vervuiling van het oppervlaktewater pleit er volgens Nefyto voor geen nieuwe belemmeringen op te werpen voor de toelating van nieuwe, milieuvriendelijker middelen.

De belangenorganisatie voor de Nederlandse agrochemische industrie ageert hiermee tegen de herzieningsvoorstellen van de Europese Commissie. De Commissie wil de mogelijkheid van voorlopige toelatingen afschaffen en de beschermingsmogelijkheden van investeringen door de agrochemische industrie beperken.

Volgens Nefyto blijkt de introductie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, naast driftbeperkende maatregelen, de belangrijkste oorzaak voor de sterke verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) berekende onlangs dat de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen is gedaald met 86 procent ten opzichte van 1998.

Nefyto is kritisch over de lijst van de meest milieubelastende middelen in de rapportage van het MNP. De middelen voldoen allemaal aan de toelatingsnormen van het CTB.

Bovendien is bij de rangschikking bij enkele middelen gebruik gemaakt van verouderde normen. Volgens de nieuwe normen vallen deze middelen waarschijnlijk een factor 10 tot 100 gunstiger uit, aldus Nefyto.

Abonneer u op de gratis nieuwsbrief landentuinbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.