Home

Achtergrond

Met Minas in 2001 meer melk in 2004

Projectdeelnemers van Koeien en Kansen voldeden in 2001 al aan de Minas-eindnormen. In 2004 bleken hun melkveebedrijven meer gegroeid dan de controlegroep. Helaas gold dit ook voor de toename van de niet-toegerekende kosten, die het gunstige saldo opbrengsten min toegerekende kosten teniet deed. Dit blijkt uit het LEI-rapport ‘Vizier richten op integrale bedrijfsstrategie’.

Het project Koeien & Kansen startte in 1999. Eén van de projectdoelstellingen was dat de bedrijven al in 2001 aan de eindverliesnormen van Minas moesten voldoen, met aandacht voor andere duurzaamheidsaspecten zoals de economische resultaten.

Bedrijven in de projectgroep namen in hectares cultuurgrond toe met 11,2 hectare tot 51,8 hectare in 2004. Het referentiequotum is bij de Koeien & Kansen-bedrijven met 194.000 kilo toegenomen tot 777.000 kilo in 2004. Dit is een stijging van 33 procent in 5 jaar. Daarmee was de groei van het referentiequotum 29.000 kilo groter ten opzichte van zogenaamde spiegelgroepen (vergelijkingsgroepen) die in 1999 eenzelfde bedrijfsstructuur hadden.

De productie per koe daalde in de projectgroep meer dan in de controlegroep. De eerste groep had ook meer krachtvoer nodig per kilo melk, maar de opbrengsten per 100 kilo melk lagen toch hoger om zo toch een iets beter saldo opbrengsten min toegerekende kosten te bereiken dan de controlegroep. De investeringen op de extra groei drukten echter zwaarder op de bedrijfswinst dan in de projectgroep. Door de extra groei van de bedrijven in het project was er wellicht minder ruimte om matige koeien te verkopen.

Intussen is het mestbeleid veranderd van een stelsel van verliesnormen naar een stelsel van gebruiksnormen, dat het project Koeien & Kansen hanteert sinds 2004. Van de periode hierna geeft het LEI-rapport nog geen resultaten.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl op trefwoord ‘Minas’

Meer informatie LEI-rapport ‘Vizier richten op integrale bedrijfsstrategie’; Vergelijking van bedrijfsresultaten van Koeien & Kansen-bedrijven met andere melkveebedrijven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.