Home

Achtergrond

Mestkelders niet apart waarderen voor WOZ-waarde

Bij de waardering van stallen moet aangenomen worden dat in de taxatiewijzer bij stallen ook de mestkelders in aanmerking zijn genomen. Dat heeft de Rechtbank van Dordrecht bepaald.

De heffingsambtenaar van de gemeente Giessenlanden heeft de waarde van een melkveebedrijf en een bungalow vastgesteld en op bezwaar van de bewoner verlaagd. De bewoner vond de waarde echter nog steeds te hoog geschat en ging hiertegen in beroep.

Bij de waardering van de ondergrond van de woning is volgens de heffingsambtenaar rekening gehouden met een grondstaffeling wat blijkt uit de hogere bouwgrondprijs in de omgeving. De bij het bedrijf staande bungalow wordt verhuurd als woning waarbij de eigenaar van het agrarisch bedrijf niet de gebruiker van de woning is. Om die reden moet de woning apart gewaardeerd worden. De normen voor stallen zijn in de taxatiewijzer apart bepaald zodat de aanwezige mestkelders als afzonderlijke onderdelen moeten worden gewaardeerd.

Volgens de agrariër is er bij de bepaling van de waarde van de ondergrond van de woning ten onrechte gebruik gemaakt van een staffel zodat een te hoge prijs is berekend. De prijs van de grond ‘bij niet woning’ is volgens hem ook te hoog vastgesteld. Dat blijkt uit de in de taxatiewijzer agrarische objecten opgenomen grondprijzen.

De waarde van de bungalow is volgens de boer te hoog vastgesteld omdat het volgens hem een agrarische dienstwoning is. De gebruikte referentiepanden zijn er naar zijn mening ook niet goed bij gekozen. Tot slot betoogt hij dat de waarde van de mestkelders onder de stallen onterecht is gewaardeerd omdat de waarde ervan al is meegenomen in de waarde van de stallen.

De Rechtbank oordeelt dat de referentieobjecten wel goed gekozen zijn en tevens de grondstaffeling terecht is toegepast. Ook de waardering van de grond ‘bij niet woning’ is volgens de Rechtbank op een correcte manier gedaan. Er is hierbij terecht afgeweken van de taxatiewijzer en uitgegaan van de marktgegevens in het gebied.

De boer krijgt wel gelijk over het feit dat de mestopslag onterecht als apart object is gewaardeerd. Gelet op de functie van de stallen en de daarmee gepaard gaande noodzaak tot het aanwezig zijn van een (ondergrondse) mestopslag, is het aannemelijk dat deze is meeberekend in de taxatiewijzer opgenomen waarden van beide typen stallen. Hierdoor moet er een bedrag op de WOZ-waarde in mindering worden gebracht.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Dordrecht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.