Home

Achtergrond

Meer werk voor personeel met beperking

Werkgevers werken met vakbonden aan afspraken om meer functies geschikt te maken voor mensen met een lichamelijke of psychische aandoening.

Dat maakten ondernemersvereniging VNO-NCW en vakcentrale FNV vandaag bekend tijdens het symposium 'Van Brekebeen naar Baanbreker' over mensen die al van jongs af aan arbeidsongeschikt zijn en vaak nooit een baan weten te bemachtigen.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) had kort daarvoor tijdens de bijeenkomst in Den Haag ook een oproep gedaan. Dat jongeren met een zogeheten Wajong-uitkering nu vaak voor de rest van hun leven problemen hebben om werk te vinden, komt volgens hem doordat werkgevers - en werknemers zelf ook - te veel kijken naar wat mensen niet kunnen in plaats van wat wel.

Donner riep werkgevers op om vaker werkplekken geschikt te maken voor mensen met een beperking en geen talent onbenut te laten in de samenleving. Ook moeten werknemers volgens hem bereid zijn gehandicapt personeel collegiaal op te vangen. En de werkzoekenden met een beperking zelf moeten uiteindelijk wel met meer zelfvertrouwen aan de slag om beschikbare werkplekken te vervullen.

Directeur sociaal zaken Rudi Nieuwenhoven van VNO-NCW erkende dat het "heel belangrijk is dat de beeldvorming bij werkgevers verandert''. Hij verwacht binnen twee maanden met vakbonden concrete afspraken te maken over het creëren van meer kansen op werk voor mensen met een beperking. Zo kan in cao's en met ondernemingsraden afgesproken worden hoeveel functies hiervoor aangepast moeten worden en of speciale stageplekken nuttig zijn.

FNV-bestuurder Peter Gortzak stelde dat ook bij de achterban van vakbonden werk verzet moet worden om de beeldvorming te veranderen. Zo moet wel eerst met de leden besproken worden in hoeverre er in cao's aandacht en geld besteed kan worden aan banen voor mensen met een beperking. "Ook moet je er rekening mee houden dat mensen het soms lastig en eng vinden als zij een collega krijgen die meer begeleiding nodig heeft en niet alles kan.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.