Home

Achtergrond

Lagere administratieve heffing

Het bestuur van het Productschap Margarine Vetten en oliën (MVO) heeft het basistarief van de administratieve heffing met ingang van 1 januari 2007 verlaagd van 0,35 eurocent naar 0,32 eurocent per 1000 kilo. Volgens het bestuur vanwege de toegenomen economische activiteit in de sector.

De overige tarieven zijn afgeleid van het basistarief en op basis van het vetpercentage naar rato eveneens verlaagd. De administratieve heffing is verschuldigd bij invoer of bij de productie van ruwe vetten en oliën verkregen uit oliehoudende zaden of bij het uitsmelten van rauw dierlijk vet. De betrokken partijen krijgen binnenkort informatie over deze wijzigingen.

Bij het niet betalen van een heffing is het Productschap bevoegd de ondernemer te belasten met een ambtshalve heffing. Dit indien de ondernemer in strijd met de voorschriften in gebreke blijft de benodigde gegevens in te dienen. Daarnaast moet hij een door een accountant afgegeven verklaring kunnen overleggen waaruit de door de ondernemer ingevoerde, bereide of uitgesmolten producten blijken.

Heffingsverordeningen moeten volgens de wet jaarlijks worden vastgesteld. Dit kan pas in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar omdat de hoogte van de op te leggen heffingen gerelateerd is aan de eveneens jaarlijks vast te stellen begroting. De administratieve heffing voor het jaar 2007 wordt geraamd op 1.725.000 euro.

Meer informatie MVO-verordening Administratieve heffingen 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.