Home

Achtergrond

Lage tarief alleen voor dieren in landbouw en voedselproductie

Het lage btw-tarief (6%) voor de levering van bepaalde levende dieren gaat alleen gelden voor dieren die worden gebruikt in de landbouw of voor de voedselproductie. Particuliere en niet btw-belaste ondernemers die hobby-dieren afnemen zijn vanaf de invoering van het nieuwe hoge tarief 13% duurder af.

De Nederlandse btw-wetgeving voor levende dieren is op dit moment ruimer. Te ruim volgens de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft Nederland dan ook aangesproken op strijdigheid van deze ruime regeling met de Europese Zesde Richtlijn. In reactie hierop heeft de Nederlandse regering aangegeven dat de wetgeving naar verwachting per 1 januari 2007 zal worden aangepast.

Aanvankelijk was deze aanpassing voorzien in het Belastingplan 2007. De Tweede Kamer heeft deze aanpassing echter bij amendement uit het Belastingplan 2007 gehaald. Inmiddels heeft de ministerraad alsnog een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd dat de aanpassing alsnog regelt.

Het gaat daarbij om rundvee, schapen, geiten, varkens en paarden. Voor deze dieren is tot nog toe het verlaagde btw-tarief voorzien, ongeacht de bestemming van de dieren.Volgens de Zesde Richtlijn van de EU moet het normale btw-tarief gelden voor de levering van levende dieren die niet voor de landbouw of de voedselproductie worden gebruikt. Te denken valt aan ren-, rij-, spring-, dressuur- en manegepaarden. Het wetsvoorstel bepaalt dat het 19%-tarief gaat gelden voor de levering van deze categorie dieren.

Het wetsvoorstel, dat in werking treedt met ingang van de eerste dag van het eerste kalenderkwartaal na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, luidt als volgt: In tabel I (6%-tarief), onderdeel a, post 4, van de Wet op de omzetbelasting 1968, komen de onderdelen a en b te luiden: a. levende dieren die kennelijk zijn bestemd voor de voortbrenging of de productie van de in post 1 bedoelde voedingsmiddelen, alsmede dieren die kennelijk zijn bestemd voor het fokken van die dieren; b. dieren die kennelijk zijn bestemd voor gebruik in de landbouw.

Handelaren in levende dieren die niet bestemd zijn voor de landbouw of voedselproductie dienen rekening te houden met deze op stapel staande wijziging in het BTW-tarief. De particuliere en niet btw-belaste ondernemers die hobby-dieren afnemen –zoals ren-, rij-, spring-, dressuur- en manegepaarden en de liefhebbers van Chinese varkentjes en guppy’s – zijn vanaf de invoering van het nieuwe hoge tarief 13% duurder af. Met name voor deze categorie is het belangrijk om de invoering van het nieuwe tarief scherp in de gaten te houden. Door nog vóór de tariefswijziging een dier te kopen kan 13% omzetbelasting bespaard worden.

Mr. P.L.F. (Pieter) Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.