Home

Achtergrond

LTO: langere afschrijvingsregeling kassen

De afschrijvingsregeling voor tuinbouwkassen moet nog zeker voor vier jaar worden verlengd, vindt LTO Nederland.

De organisatie verzet zich tegen de plannen van het kabinet om de afschrijvingsregeling stop te zetten. ”Dit voornemen houdt geen rekening met de gang van zaken in de glastuinbouw”, zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.

”De ministeries moeten weten dat de afschrijvingstermijn voor kassen korter is dan voor gewone bedrijfsgebouwen. Na vijftien jaar moeten kassen worden vervangen. Daar moeten faciliteiten voor zijn”, zegt hij.

LTO is wel bereid om mee te denken over een andere regeling om het tempo van vernieuwing en verduurzaming in de glastuinbouw op het benodigde peil te houden. Daar is echter tijd voor nodig. LTO denkt aan een fiscale stimuleringsmaatregel die de omslag naar een energiezuiniger tuinbouw bevordert.

LTO Nederland heeft ook grote bezwaren tegen de voorgenomen accijnsverhoging op rode diesel. Maat noemt dat een onterechte maatregel, vooral omdat tegenover deze lastenverzwaring op energiegebied geen andere maatregelen staan die de duurzamer gebruik van of omgang met energie kunnen bevorderen.

Maat zou bij voorbeeld graag zien dat de teruglevering van WKK-stroom naar het landelijke net werd vergemakkelijkt. Nu lijken er vooral veel hindernissen te bestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.