Home

Achtergrond

LTO: geen compensatie op landbouwgrond

LTO Noord vindt het onbegrijpelijk dat de compensatie van natuurgebieden in de Groningse Eemshaven ten koste moet gaan van landbouwgrond in de nabijgelegen Emmapolder.

In de Groningse Eemshaven is de bouw van een energiecentrale gepland, waar in de loop der jaren onbedoeld natuurwaarden zijn ontstaan. Het ministerie van LNV vindt dat op grond van de Natuurbeschermingswet deze waarden op dezelfde wijze moeten worden gecompenseerd.
Volgens LTO had het ministerie de agrarische sector meer moeten betrekken bij het opstellen van de randvoorwaarden. De Emmapolder is een jonge polder met geschikte grond voor de aardappelteelt. Tevens vreest LTO voor verzilting van naastgelegen landbouwgrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.