Home

Achtergrond

LNV gaat onterecht uit van geschatte afgevoerde mest

Veehouders die volgens de theoretische berekeningen onvoldoende mest hebben afgevoerd, maar in de praktijk wel genoeg mest hebben afgevoerd krijgen hiervoor geen boete. Dat blijkt uit een schrijven van het ministerie van Landbouw naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem.

Het Hof constateert dat het Bureau Heffingen van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit bij de mineralenheffing ten onrechte alleen met geschatte hoeveelheden afgevoerde mest heeft gewerkt. Dat leidt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en de opdracht tot het opnieuw doen van een uitspraak.

Veehouders moeten wel kunnen aantonen dat ze voldoende mest hebben afgevoerd en ze moeten aan de verantwoordingsplicht hebben voldaan. Veehouders met grond mogen bovendien de gebruiksnormen niet hebben overtreden. De toezegging dat er geen boete komt geldt voor alle veehouders.

Varkenshouders kregen van minister Veerman al eerder de toezegging omdat deze sector grote problemen kent als gevolg van de berekeningen van gasvormige verliezen in de stalsystemen. Deze zijn in de praktijk groter dan de theoretische waarden. Het ministerie doet hier onderzoek naar. Ook naar de mestproductie van jongvee en van vleesvee opnieuw onderzocht en eventueel geactualiseerd door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet.

In het nieuwe mestbeleid voor 2007 zijn ook de excretietabellen voor melkvee, roodvleesstieren, konijnen en kippen aangepast. Bij konijnen is een categorie toegevoegd, bij kippen zijn een aantal categorieën samengevoegd.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.