Home

Achtergrond 219 x bekeken

LNV beantwoordt vragen over GGO’s in diervoeding

Gerda Verburg, minister van LNV, kreeg van de Kamer vragen over de toelaatbaarheid van bestandsdelen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) in de voeding van dieren. In de maatschappij bestaat enige weerstand tegen GGO’s. De vragensteller van de Partij voor de Dieren (PvdD) sprak dan ook over genetisch gemanipuleerde bestandsdelen. Vragen betroffen wetgeving, handhaving en sancties bij overtreding. Verburg verklaarde al op 18 april 2007 dat vrijwel al het mengvoer voor de gangbare veehouderij GGO-grondstoffen bevat, dat correct geëtiketteerd is.

In de antwoorden gaat de minister in op Verordening 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. Die bepaalt dat sporen van GGO’s in diervoeding aanwezig mogen zijn voor niet meer dan 0,9 procent, op voorwaarde dat dit onvoorzien of technisch niet te voorkomen is en de betreffende GGO’s zijn toegelaten in de Europese Unie (EU). Diervoeding die meer dan 0,9 procent GGO’s bevat, moet geëtiketteerd worden. Als dat niet gebeurt, is er sprake van een overtreding van de Europese regelgeving voor etikettering. Overtredingen in het kader van Verordening 1829/2003 vallen onder de Wet op de Economische Delicten (Staatsblad 1951, 91). De Voedsel en Waren Autoriteit (VWa) gaat over de handhaving ervan.

De VWa behandelt overtredingen van de 0,9 procentregel als een overtreding van de regels voor etikettering. In eerste instantie zal de VWa een waarschuwing geven. Er is volgens minister Verburg geen risico voor de volksgezondheid, diergezondheid of milieuveiligheid bij GGO’s die in de EU zijn toegelaten. De Kamervragen kwamen naar aanleiding van een vondst van dergelijke GGO’s in huisdiervoeding. Aangezien de VWa geen verboden GGO’s heeft aangetroffen, zal ze haar handhaving niet verscherpen. Ze controleert nu steekproefsgewijs op GGO’s. Voor importpartijen is er 100 procent documentcontrole. De etikettering is van belang om de consument inzicht te bieden in producten met wel of geen GGO’s. De minister noemt met name de huisdiervoedingindustrie, die GGO-vrij diervoeder wil produceren.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘diervoeders’

Meer informatie Antwoorden van LVN op Kamervragen over diervoer besmet met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)

Meer informatie Ministerie van LNV over ‘Biotechnologie bij diervoeder’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.