Home

Achtergrond

LEI: garantie voor overname glasbedrijf

Invoering van een overheidsgarantie op het geïnvesteerde risicodragend vermogen zal banken en participatiemaatschappijen aanzetten eerder in grote glastuinbouwbedrijven te investeren.

Volgens het landbouweconomisch instituut LEI bestaat er sinds 2006 zo'n regeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zou dat voor overname van glastuinbouwbedrijven ook aantrekkelijk zijn. Deze regeling Groeifaciliteit is geïntroduceerd voor bedrijfsovername in het mkb.

Volgens het LEI is bedrijfsoverdracht een complexe zaak bij snelgroeiende bedrijven in de glastuinbouw. De overheid faciliteert al overnames door een Borgstellingsfonds, het NAJK en investeringssubsidies voor jonge ondernemers in de land- en tuinbouw, maar kan meer doen aan ondersteuning. Toch concludeert het LEI dat bedrijven met het bestaande instrumentarium van fiscale regelingen en juridische bedrijfsvormen voldoende uit de voeten kunnen.

Het LEI signaleert dat bijna de helft van de overnames plaatsvindt in een BV-vorm. Toch is de juridische ondernemingsstructuur niet bepalend voor de overname problematiek van grote glastuinbouwbedrijven. Het rendement van een bedrijf speelt een veel grotere rol.

Het LEI noemt het verder een aandachtspunt dat jonge ondernemer vroegtijdig meedelen in stille reserves. Dat biedt meer mogelijkheden vermogen op te bouwen dan alleen meedelen in de winst.

Of registreer je om te kunnen reageren.