Home

Achtergrond 287 x bekeken

Kromme Brusselse regels

In de Europese Unie is een tekort aan zaaitarwe. Diverse lidstaten vragen daarom aan de Europese Commissie om een uitzondering op de regels te maken (derogatie), zodat meer zaaigraan beschikbaar komt.

Brussel komt daarbij in de knoei met de eigen regels. Nederland koos op verzoek van Plantum voor een kwaliteitsinsteek: 4.000 ton gewone tarwe gebruiken als zaaizaad. Daarbij verandert niets aan de eisen aan het zaaigoed, alleen de veldkeuring ontbreekt.

Brussel wees het verzoek af, omdat andere lidstaten voldoende zaaigraan zouden kunnen leveren. Dat dit rassen zijn die hier niet geschikt zijn en derhalve geen oplossing, is niet relevant voor Brussel.

Frankrijk en Oostenrijk kregen wél toestemming van de regels af te wijken. Zij verlagen de eisen voor kiemkracht: in plaats van 85 procent moet driekwart van het zaad kiemen - kwaliteitsverslechtering dus.

Brussel mag de regels juist interpreteren, het gevolg is volstrekt onlogisch. Nederland kan niet meer een ander derogatieverzoek indienen, waardoor boeren de zaairegels gaan ontduiken. Zij kopen tarwe van goede rassen van anderen op, schonen en ontsmetten dit en zaaien dit in als eigen graan. De kromme Brusselse regels werken dit in de hand - akkerbouwers en Plantum valt niets te verwijten.

Schrap de bureaucratie en laat EU-lidstaten bij dit soort overmacht vrij in de keuze van ontheffing: niemand wil en zal kiezen voor inferieure kwaliteit.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.