Home

Achtergrond 14 reacties

Koeien naar binnen?

Hoe komt het toch dat we als melkveehouders zoveel moeite hebben om dit jaar het quotum vol te krijgen?

Ik denk dat daarvoor drie oorzaken aan te wijzen zijn.

Twee daarvan zijn terug te voeren op het onwerkbare mestbeleid. Als gevolg van de derogatie met zijn 70/30-verhouding grasland/maïs verbouwen veel rundveehouders te weinig energierijke gewassen. We weten allemaal dat koeien van puur grasland niet voldoende kg melk met de goede gehaltes kunnen produceren.

En vervolgens leidt dit mestbeleid er toe dat we het afgelopen jaar zo min mogelijk jongvee aangehouden hebben. Immers: geen vee, geen mest. Maar dat heeft wel tot gevolg dat veel rundveehouders te krap in jong melkvee zitten en nu vaarzen moeten aankopen voor een prijs van 1500 – 1800 euro.

En dan hebben we nu ook nog blauwtong onder de Nederlandse rundveestapel. Koeien die deze ziekte onder de leden hebben geven zo’n 10-15% minder melk. Een behandeling met penicilline heeft weinig effect en bovendien is dan de melk niet aan de fabriek te leveren.
Dus driekeer jammer. Nu hebben we een goede melkprijs, maar produceren we te weinig. Misschien is het toch wel een goed idee om de koeien binnen te houden.

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Henk te Rietstap

  Koeien naar binnen is een eigen keuze
  het is natuurlijk al lang bekendt dat de koeien meer melk geven van energie als van eiwit (de produktie is dan constanter zeker wanneer je de koeien ook binnen hebt) eiwit is alleen nodig om de balans in het rantsoen op orde te houden. De wetgeving met een verhouding 70/30
  grasland draagr daar NIET aan bij.

 • no-profile-image

  jhonny

  Weer 1 van die kuddedieren die zich gek laat maken door broeikasgassen. Zolang de aarde bestaat zijn die er al volgens een belgische onderzoeker: namelijk waterdamp!!!!!! Toename van waterdamp in atmosfeer zorgt op dit moment voor het grootste deel voor de opwarming van de aarde. Dus die luchtwassers vervuilen alleen maar het milieu. Wat er bij de stal uit de lucht wordt gehaald dat vliegt er bij de electriciteitscentrale weer in!!! Dus de koeien lekker naar buiten, heeft men ook geen grip op de uitstoot van (politieke) broeikasgassen!

 • no-profile-image

  waarnemer

  Meneer Knor uit Duiven, met U geschreeuw en onmiddelijk weer wijzen naar een ander, bevestigd U Uw imago, dat U heeft in de samenleving en die is in het algemeen niet zo best.
  Misschien is het wel zinvoller daar eerst eens wat aan te verbeteren i.p.v. weer gelijk de stekels overeind te zetten.
  M.a.w. begin eerst maar bij jezelf.
  Ik vind het eigenlijk wat zonde van m'n tijd om hier te reageren, maar, dat vaak ondoordachte gekrijs en gegil vanuit de varkenshouderij als ze zich in hun expansiedrift bedreigd voelen is toch wel irritant hoor. Ik vind zelfs dat iedere vergelijking tussen de rundvee- en varkenshouderij volkomen mank gaat, eenvoudig gezegd: het lijkt totaal niet op mekaar.

 • no-profile-image

  waarnemer

  Kom op, we gaan er samen tegenaan

 • no-profile-image

  boertje

  70/30 grasland?? In Belgie minstens 45% mais in het voederrantsoen.
  Langleve Brussel.....Europa

 • no-profile-image

  Henk

  Het zal uiteraard wel weer aan mij liggen maar ik begrijp de link tussen 'te weinig melk' en 'koeien binnenhouden' niet.
  De Column gaat over het feit dat er gewoonweg weerminder wordt gemolken dit jaar en sluit af met een totaal verhaalvreemde regel : Moeten de koeien eigelijk niet binnen?

  Net alsof de auteur er plots aan denkt dat het melkenstijd is...

  Mvg

  Henk

 • no-profile-image

  Wim

  Wien is nog een belangrijke reden vergeten waardoor de melkproduktie achterblijft. Door de Europese zuivelpolitiek die gericht is op een goedkoop voedselpakket, produceren melkveehouders al jarenlang melk voor een melkprijs die structureel onder de kostprijs ligt. Veehouders hebben een lange adem, maar niemand kan eeuwig onder de kostprijs blijven produceren.

 • no-profile-image

  Jani

  Het heeft geen zin elkaar voor zwarte piet uit te maken. De rundveehouderij en de varkenshouderij kunnen beter met elkaar optrekken i.p.v. elkaar verwijten te maken! Wat betreft de melkkoeien binnen houden heeft de auteur gelijk. Dit is echter deze zomer puur te wijten aan de weersomstandigheden. Voorgaande jaren werd er door veehouders die weiden prima gemolken! Momenteel zie ik melkkoeien veel te vroeg s'morgens buiten lopen! Laat ze eerst een goed winterrantsoen in de stal eten en dan na de koffie, en nog later in het seizoen s'middags naar buiten. Het gras is dan het 'toetje'. s'middags bevat het gras meer suikers, vooral nu er meer zon is met koude nachten, dus vreten ze meer droge stof totaal. En extra droge- stof opname geeft meer melk!

 • no-profile-image

  t.melkveehouder

  de noordelijke landen met de knapste melkveehopuderijen ;melken het quotum niet vol omdat het al te lang duurt(vanaf 1989 een steeds lagere opbrengstprijs voor de boerderijmelk)
  wat eeen duurzaam melkveehouderij in de weg staat.

 • no-profile-image

  sjeng

  niemand legt u iets in de weg de koeien binnen te houden.

 • no-profile-image

  kremer

  Voor geen goud de koeien zomers ook binnen.
  Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat met weiden een hoger saldo word gehaald dan met koeien volledig binnen. En het is beter voor het aanzien van de sector, moeten we de zelfde kant op als de verderfelijke varkenshouderij?

 • no-profile-image

  knor

  Ik wijs helemaal niet naar een ander. Ik neem tenminste mijn verantwoordelijkheid wat betreft milieu. En even voor de goede orde, waarom spreekt u dan kremer niet aan, om even een collega tercht te zetten ? Verderfelijke varkenshouderij ? Nou dat is lekker vredestichtend. Gewoon weer een kreet waaruit blijkt dat er totaal geen kennis is van de varkenshouderij. Maar ja, ook uit uw verhaaltje blijkt maar weer dat vele melkveehouders zich verheven voelen tenopzichte van welke andere landbouwsector dan ook. En we kunnen nu beter stoppen met deze discussie want ook ik vind het eigenlijk jammer van de tijd om te reageren.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beperkt weiden met goede bijvoeding hoeft niet te leiden tot een lagere produktie. Blijkt wel uit het feit dat veel hoogproduktieve bedrijven beperkt weiden. Wat betreft het aanhouden van jongvee heeft Wien van den Brink een punt. Dit komt deels door het mestbeleid, maar ook door het prijsverschil tussen kruislingkalveren en holsteinstierkalveren. Je ziet nu dat het aantal inseminaties van Belgisch Witblauwe stieren is gehalveerd. Daarnaast is er veel vraag naar gesekst sperma. Gestimuleerd door de hoge prijzen van vaarzen houdt men weer meer jongvee aan. Hier speelt het mestbeleid dus geen rol.

 • no-profile-image

  Knor

  Verderfelijke varkenshouderij, kremer ? Wij doen tenminste iets aan emmissies door het bouwen van groen label en luchtwassers. Daar zie ik bij de melkveehouderij nog helemaal niets van. Daar gaan alle broeikasgassen zomaar de lucht in. En kom niet aan zetten met dat de koeien naar buiten gaan en dat daardoor groenlabel niet helpt. De koeien staan gewoon het grootste deel van het jaar op stal en komen in de zomer even een paar uur naar buiten. Kijk eens naar je eigen sector en zie dat de melkveesector veruit de grootste vervuiler in de landbouw is, wat betreft broeikasgassen.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.