Home

Achtergrond 1 reactie

Kempfarm-systeem geeft lagere emissies

Het Kempfarm stalconcept van varkenshouder Martien van Kempen uit Leunen in Limburg kan de emissies van ammoniak, stank en methaan sterk reduceren.

Onderzoekers van de Animal Sciences Group komen tot deze conclusie na uitgebreide metingen. Varkenshouder Martien van Kempen ontwikkelde het Kempfarm-concept geheel zelfstandig op basis van zijn eigen ideeen. In 2004 won hij de Herman Wijffels-innovatieprijs voor het concept.

In de Kempfarm stal wordt de mest direct gescheiden in een vaste en een dunne fractie. De vaste mest worden via v-vormige mestbanden dagelijks afgevoerd. Hierdoor neemt de ammoniakemissie sterk af. Mestbanden om de mest snel af te voeren worden in de varkenshouderij niet veel toegepast.

Van Kempen ontwikkelde een geheel nieuwe staalconstructie, die het mogelijk maakt stallen van een of twee verdiepingen te bouwen. De stal heeft geen bijverwarming nodig. Door de sterk verminderde ammoniakemissie is het klimaat in de stal een stuk beter dan in gangbare stallen.

De ASG-onderzoekers stelden in hun metingen vast dat de ammoniakemissie 70 procent kleiner is, de geuremissie 72 procent en de methaanuitstoot 80 procent kleiner. De onderzoekers berekenden ook het financieel voordeel van het Kempfarm concept. Dit kwam uit op een bedrag van € 8,07 per gemiddeld aanwezig vleesvarken voor het gelijkvloerse concept en op € 9,98 voor het concept met twee verdiepingen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    martien van kempen

    nu zou het alleen nog fijn zijn als de overheid deze metingen ook zou accepteren en de resultaten om zou zetten in emissiecijfers en dat valt niet mee.......
    en daarnaast ondersteuning van de sector en de overheid zou ook best prettig zijn voor een systeem met zoveel potentie maar wat nog wel perfectionering nodig heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.