Home

Achtergrond

Kamer wil betere inburgering Poolse werknemers

De coalitiepartijen CDA en PvdA willen dat er meer aandacht komt voor de inburgering van gastarbeiders uit Polen en andere Oost-Europese landen.

Ze denken vooral aan het aanpakken van de taalachterstand bij ouders die hun kinderen hier naar school sturen.

Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem van de PvdA pleit voor een verbrede leerplicht, waardoor ouders van Poolse kinderen die in Nederland naar school gaan een taalcursus moeten volgen. De VVD wil Poolse kinderen op een vroege leeftijd taalles geven. Madeleine van Toorenburg (CDA) wil verplichte opvoedingsondersteuning voor Oost-Europese ouders. Beide Kamerleden hebben dat vrijdag gezegd naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant.

Oost-Europese arbeidsmigranten kunnen, in tegenstelling tot nieuwkomers uit bijvoorbeeld Marokko of Turkije, niet verplicht worden tot inburgeringscursussen, omdat ze ingezetenen zijn van een EU-lidstaat. Maar volgens Dijsselbloem en Van Toorenburg betekent dat niet dat er geen inburgeringsproblemen zijn. "Het gaat weliswaar om Europeanen, maar ze hebben toch een wat andere cultuur en een ingewikkelde taal'', zegt Van Toorenburg.

Het is niet bekend hoe groot de groep Oost-Europeanen is die zich blijvend in Nederland vestigt. Dijsselbloem en Van Toorenburg gaan ervan uit dat het niet om grote aantallen gaat. "De meesten zullen teruggaan'', verwacht Dijsselbloem. "Maar een deel zal blijven.'' Hij wil daarom dat er snel wetgeving komt om taalprobelmen te kunnen aanpakken. "Anders zijn we straks weer niet goed voorbereid.''

CDA, PvdA en VVD willen ook dat gemeenten migranten die aankloppen om een uitkering verplichten tot taalcursussen. Dat kan al binnen de huidige wetgeving, maar volgens Dijsselbloem gebeurt dat lang niet overal. Gemeenten schrikken volgens hem soms terug voor de kosten van die cursussen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.