Home

Achtergrond 1 reactie

Honger in de wereld vereist aanpassing landbouwbeleid

Veertig procent van de wereldbevolking lijdt regel­matig honger. De groei van de wereldwijde voedsel­pro­duc­tie blijft achter bij de vraag.

De FAO luidt voor de lange termijn de noodklok. Hoogste tijd dat in Brussel en in Den Haag meerdere bakens worden verzet, aldus Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland.

Een groeiende bevolking en stijgende welvaart in delen van Azië en Afrika vragen de komende twintig jaar om een verdubbeling van de wereldvoedselproductie. Anders zal de honger in de wereld nog groter worden. Voor de land- en tuinbouw is méér voedsel produceren uitdaging nummer één. Een andere is dreigende tekorten aan fossiele brandstoffen opvangen door de productie van biobrandstoffen. De derde is een bijdrage leveren aan een rem op de klimaatsverandering; gewassen halen heel veel CO2 uit de lucht.

Steeds duidelijker wordt dat een politiek die zich overwegend richt op vrijhandel van voedsel en het omzetten van goede landbouwgrond in natuur, achterhaald is. Echter, in ons land is de dominante visie dat de markt voor voedsel geliberaliseerd moet worden en dat het EU-landbouwbeleid zo moet worden hervormd dat elke relatie tussen beleid en productie wordt beëindigd. Een vergelijking met de ontwikkelingen op de energiemarkt dringt zich op. Algemeen wordt een strategie voor energie als uiterste noodzakelijk gezien.

Indien men zich realiseert dat voedsel nog een extra dimensie heeft - geen mens kan immers zonder eten - dan is het tijd voor herijking van het maatschappelijk denken over de land- en tuinbouwsector. Een beperking van de voedselproductie in Nederland én in Europa is maatschappelijk en politiek niet aanvaardbaar. Nu duidelijk is dat de voedsel- en energievoorziening in de wereld op termijn gevaar loopt, is een politieke en maatschappelijke herziening van het ruimtelijk beleid essentieel. Ontpoldering (Zeeuws Vlaanderen, Goeree Overflakkee) en een deel van Zuidelijk Flevoland omzetten in natuur is onverantwoord.

De inzet van de Nederlandse regering in het WTO-overleg heb ik al aangehaald. Kritische geluiden uit de Nederlandse handelsdelegatie in Genève over het beëindigen van het braakleggen van landbouwgrond in de EU zijn volstrekt onbegrijpelijk. Land- en tuinbouw hebben op energieterrein veel te bieden: windenergie, biovergisting van mest en restproducten, benutten van aardwarmte en stallen die door mestvergisting en met zonnepanelen energie gaan leveren.

LTO Nederland werkt met LNV aan een actieplan. Er is een omslag nodig in de fiscale- en investeringspolitiek: stimuleren in plaats van extra belasten. Gegeven de geschetste uitdagingen is een efficiënte en rendabele land- en tuinbouw onmisbaar. Voeg daarbij het steeds nijpender watertekort wereldwijd en het kappen van regenwouden, dan staat Europa met zijn gematigd klimaat en voldoende neerslag voor een geweldige uitdaging. Juist daarom heeft LTO nu al een visie op het GLB na 2013.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Han van Riel

  Dat de productie van landbouwproducten de vraag niet bij kan houden lijkt mij duidelijk nu de auto's zich op dezelfde markt hebben gestort via de biobrandstof. Ik begrijp echter niet dat er zich eerst een "crisis" moet aandienen voordat er gewezen wordt op de op ons afkomende gevaren. Voor de landbouw is de huidige tendens positief, prijsstijging van de meest essentiele commodity.
  Ik zie niet direct het verhongeren van nog meer mensen dan nu al gebeurd. Eerder zal er een onacceptabele aanslag worden gepleegd op onze natuur, via de kap en het platbranden van tropische oerbossen. Dit is de enige mogelijke productie verhoging op korte termijn en op deze wijze kunnen de mensen in deze regio's in hun dagelijkse behoefte voorzien.
  Meer natuurschoon op postzegel formaat in het rijke deel van de wereld betekent het afbraak op grote schaal van de natuur en tevens de levensaarder van de wereld.
  Als we het van de politiek moeten hebben in dezen zal iedere oplossing 1 zijn van korte termijn en zonder enige visie op de toekomst.
  Helaas is tot nu toe de politiek niet bij machte gebleken daadwerkelijk de op hun pad liggende problemen als een uitdaging te zien en ze in goede banen te leiden. Den Haag denkt alles op te lossen door met geld te schuiven. Is in dezen heilloos gebleken.
  Zou dhr. Albert Jan Maat en zijn LTO Nederland dit wel lukken??? Ik vrees het ergste, ook hier zal het hemd weer nader zijn dan de rok.

Of registreer je om te kunnen reageren.