Home

Achtergrond

Grote melker voortrekken

Campina wil kleine en grote boer te vriend houden; dat staat haaks op de groei-impuls van nu.

Directies van zuivelcoöperaties staan meer dan ooit tussen twee vuren: hun leden en het eigen bedrijf. Boerenleden willen een nog hogere melkprijs, maar het zuivelbedrijf moet ook kunnen groeien. Daar is geld voor nodig. Geen wonder dat Campina-baas Tiny Sanders deze week in een interview met Boerderij hamert op het gezonde verstand en op het langetermijnbelang van leden en Campina. Dat geluid is bekend van coöperatiedirecteuren.

Maar is dat vertrouwde en enigszins sussende verhaal wel adequaat anno 2007? Er is een belangrijk verschil met het verleden. Melkveehouders zullen zich nu in sneltreinvaart moeten voorbereiden op de wereldmarkt. Zonder melksubsidie en zonder dempende interventies uit Brussel, maar mét het perspectief op een aantrekkende zuivelmarkt is het noodzakelijk en aanlokkelijk om het melkveebedrijf te verdubbelen. Het gonst in de melkveehouderij: het gemiddelde bedrijf van 60 koeien moet doorstoten naar 200 koeien. Campina zegt het zelf ook. Anders rest een kleinschalig bedrijf dat zijn inkomsten ook (of misschien wel: vooral) uit een neventak zal moeten halen.

Die bedrijfsverdubbeling is geen zaak van jaren. De plannen worden de komende maanden gemaakt, het metselen kan in het voorjaar beginnen. Het wekt dan ook geen verbazing dat de Campina-directie een structuurwijziging aankondigt. Maar wel dat het tegelijkertijd alle opties openhoudt en een uitgebreide discussieronde met de leden gaat afwerken. Het bedrijf wil niet kiezen voor het grote of het kleinschalige bedrijf. Dan zou ze immers het solidariteitsprincipe afvallen en de leden voor het hoofd stoten. Die aarzeling is te begrijpen, maar niet te rijmen met Campina’s eigen stelling dat niet alle melk in Nederland van zorgboerderijen kan komen. Ofwel: schaalvergroting is voorwaarde voor continuïteit van Campina. Dan is de teerling al geworpen: geef het grote bedrijf voorrang.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.